Ursus chce zwiększać swoje udziały w rynku ciągników

Autor: www.sadyogrody.pl 17 września 2015 14:06

Ursus chce zwiększać swoje udziały w rynku ciągników fot. Ursus

Ursus S.A. zamierza wyemitować trzy serie nowych akcji o łącznej liczbie nie przekraczającej 18 000 000, z których połowa zostanie objęta przez jej głównego akcjonariusza spółkę POL MOT HOLDING SA. Strategiczny partner spółki na przeprowadzenie emisji i podwyższenie kapitału zadeklarował kwotę około 27 mln zł.

Środki pozyskane z emisji posłużą przede wszystkim dalszej rozbudowie linii ciągnikowej w mocach wyższych, co w perspektywie 2 lat powinno zaowocować dynamicznym wzrostem sprzedaży zarówno na rynku polskim jak i na rynkach europejskich.

Zarząd Ursusa szacuje, że taka polityka w perspektywie 2 lat powinna doprowadzić do wzrostu sprzedaży na rynku polskim do ok. 15 proc. udziału w rynku ciągników.

Wprowadzenie traktorów w mocach pomiędzy 120, a 160 KM zabudowanych na transmisjach pochodzących i produkowanych w Ursus S.A. powinna skutkować również zdecydowanym wzrostem sprzedaży eksportowej na rynkach zagranicznych. Tutaj w analogicznej perspektywie czasowej szacuje się wzrost sprzedaży o ok. 30 proc.

Poza tym wprowadzenie do produkcji transmisji produkowanych w oparciu o własną dokumentację w mocach pomiędzy 120 a 160 KM i rozpoczęcie ich sprzedaży na rynku europejskim będzie skutkowało uzyskaniem zupełnie nowego źródła przychodów spółki osiąganych z tego tytułu. Zarząd szacuje, że w perspektywie 2-3 lat pozwoli to na zdobycie 30 proc. europejskiego rynku transmisji w mocach powyżej 120 KM szacowanego na 150 mln euro.

Spółka Ursus S.A. ocenia, że obecne możliwości kapitałowe są niewystarczające na jednoczesną obsługę dużych, zagranicznych kontraktów i ekspansję na rynkach unijnych. Planowane zasilenie spółki w kapitał powinno z jednej strony poprawić ofertę produktową spółki (niezbędne są nakłady na prace badawczo-rozwojowe), z drugiej zwiększyć możliwości działania sieci dealerskiej, która w niektórych okresach nie mogła zaprezentować i w krótkim terminie dostarczyć klientom ciągników marki Ursus. Zarząd spółki liczy, że po emisji nasza pozycja na rynku krajowym i tym samym przychody spółki z tego obszaru istotnie wzrosną.

Zarząd spółki zapewnia, że przygląda się na bieżąco notowaniom, które obecnie w jego opinii nie odzwierciedlają faktycznej wartości spółki Ursus S.A. Dlatego w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynku akcji, brane pod uwagę będzie alternatywne do emisji akcji, finansowanie dłużne omawianego programu inwestycyjnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA