Trwa kampania "Racjonalna gospodarka nawozami"

Autor: sadyogrody.pl 08 grudnia 2014 11:38

Utrata składników nawozowych poza agrosystemy pól uprawnych to nie tylko straty finansowe ponoszone przez rolnika, ale także zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Średnia strata 1 kg składnika nawozu kosztuje ponad 4 zł, co przy dawce azotu równej 70 kg N/ha może przynieść straty na poziomie ok. 140 zł z 1 ha.

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych dlatego często jest kosztochłonne. W związku z tym należy stosować je umiejętnie, mając na uwadze środowisko naturalne. Aplikacja  nawozów w potrzebnej ilości,  we właściwym czasie i w odpowiedni sposób  zapewnia ich dobre wykorzystanie przez rośliny, co decyduje o wysokiej efektywności  i opłacalności nawożenia.

Bardzo ważne są więc dobre praktyki w nawożeniu, które gwarantują oszczędne  i przyjazne dla środowiska gospodarowanie. Ma temu służyć kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt "Racjonalna gospodarka nawozami" współorganizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Kampania ma charakter edukacyjny i informuje jak, ile, czym i  kiedy nawozić aby uzyskać dobry plon i nie zanieczyszczać środowiska, a jednocześnie  postępować  zgodnie z  przepisami polskiego prawa i regulacjami międzynarodowymi. 

Gospodarstwa znajdujące się na Obszarach Szczególnie Narażonych, zatwierdzonych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu i we Wrocławiu muszą przestrzegać dawek azotu, określonych w opracowaniach planu nawożenia i Programu działań OSN, nie mogą dawek tych przekraczać, a ponadto zobowiązani są do przechowywania planu nawożenia przez okres obowiązywania Programu i rok po jego zakończeniu.

Obszary Polski, których wody są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych umieszczono na mapie (patrz załącznik).

Niewypełnianie programów działań na OSN (Obszarach Szczególnie Narażonych) może skutkować zmniejszeniem płatności bezpośrednich w wyniku kontroli wymogów wzajemnej zgodności.

Szczegółowe informacje w ulotce informacyjnej IUNG.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM