Rynek nawozów mineralnych w maju 2017 r.

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 28 czerwca 2017 11:24

Rynek nawozów mineralnych w maju 2017 r. fot. shutterstock.com

Prezentujemy zestawienie przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przez Beatę Filipiak z Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaopatrzenie w nawozy:

· W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

· w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag, polifoskę 8:24:24 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc., jako słaby.

· w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

· w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

· w województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową, i w saletrzak w 90 – 97 proc. punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w sól potasową w 86 proc. punktów. Średnie - polifoska 8:24:24 na poziomie 69 proc. punktów sprzedaży i polifoska 6:20:30 na poziomie 72 proc. Dostateczne było zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc. - w 48 proc. punktów, i superfosfat pojedynczy granulowany w 38 proc. punktów oraz w nawozy wapniowo magnezowe 52 proc. i także siarczan potasu 38 proc. punktów. Jako słabe określono zaopatrzenie w polifoskę 4: 12:32 w 28 proc. punktów. Jako bardzo słabe określono zaopatrzenie w nawozy wapniowe i amofoskę, które były dostępne w 10-14 proc. punktów sprzedaży.

· w województwie małopolskim, jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Słabe było zaopatrzenie w nawozy wapniowe, polifoskę 4:12:32. Brakowało siarczanu potasu oraz amofoski.

· w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono, jako dobry, jedynie zaopatrzenie w mocznik było na poziomie 83 proc. Słabe było zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w 50 proc. punktów brak superfosfatu pojedynczego granulowanego, natomiast superfosfat wzbogacony występuje w 83 proc. punktów sprzedaży . W maju nie było popytu na sól potasową, a w 17 proc. punktów brakuje siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe określono, jako dobry, ale na razie brak zainteresowania nawozami z tej grupy. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem.

· w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 był wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40 proc., nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie. Brakowało siarczanu potasu.

· w województwie podkarpackim zaopatrzenie w analizowane nawozy było dobre. Zaopatrzenie w wapno węglanowe oraz polifoskę 4:12:32 wystarczające.

· w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 i nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe było wystarczające, nawozy były zamawiane w miarę potrzeb. Występowały niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz amofoskę (były zamawiane sporadycznie). W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 brakowało oferty.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM