PSOR i Fundacja Nasza Ziemia nawiązały współpracę dot. gospodarki odpadami, w tym opakowań po ŚOR

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 25 kwietnia 2017 14:23

PSOR i Fundacja Nasza Ziemia nawiązały współpracę dot. gospodarki odpadami, w tym opakowań po ŚOR fot. MT (Farmer.pl)

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Fundacja Nasza Ziemia poinformowały o rozpoczęciu współpracy w ramach tegorocznej edycji akcji „Sprzątania Świata-Polska”. Celem wspólnych działań PSOR i Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin.

Pierwszym etapem współpracy było przeprowadzenie badania świadomości użytkowników środków ochrony roślin w temacie właściwego postępowania z pustymi opakowaniami po tych produktach. Okazuje się, że rolnicy dobrze znają zasady gospodarowania opakowaniami: blisko ¾ z nich oddaje je do sklepu. Natomiast spośród właścicieli działek i ogrodów przydomowych, tylko 1/3 prawidłowo postępuje z nimi. Wyniki pokazują, że ich wiedza odnośnie właściwego postępowania z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin jest powierzchowna. Również wśród rolników istnieje pole do poprawy. Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będą wspólnie edukować wszystkich użytkowników środków ochrony roślin: profesjonalnych i amatorów, w jaki sposób postępować z opakowaniami.

Od 13 lat pod hasłem Liczy się każde opakowanie edukujemy rolników jak prawidłowo postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Bardzo cieszy nas, że 70 proc. z nich wie jak postępować i oddaje opakowania. Ale wierzymy, ze możemy zrobić więcej. Dzięki wspólnym działaniom z Fundacją Nasza Ziemia mamy możliwość dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy środków ochrony roślin, zarówno rolnicy, właściciele ogrodów, jak i działkowy, wiedzieli co zrobić z opakowaniami po nich – powiedziała Aleksandra Mrowiec z PSOR.

Stowarzyszenie w 2004 roku zainicjował utworzenie ogólnopolskiego systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin – System PSOR. System ten stał się modelowym rozwiązaniem dla użytkowników środków ochrony roślin. Rolnik po wykorzystanym zabiegu, trzykrotnie płucze opakowanie a następnie oddaje je do sklepu. Nie ponosi żadnych kosztów. Sklep przyjmuje opakowania, a Operator Systemu odbiera je i zagospodarowuje. Zebrane odpady są poddawane recyklingowi i procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. W ten sposób System PSOR implementuje przepisy prawne, które zobowiązują użytkowników środków ochrony roślin do zwracania opakowań, sprzedawców do ich przyjmowania, a producentów i importerów do zorganizowania systemu i zagospodarowania opakowań.

System PSOR daje gwarancję, że opakowania będą odpowiedzialnie, zgodnie z prawem
i bezpiecznie zagospodarowane. PSOR przestrzega wszystkich użytkowników przed niegodnym z prawem oddawaniem i wykorzystywaniem na własną rękę opakowań po środkach ochrony roślin.

Właściwe postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin, tak samo zresztą jak z każdym innym opakowaniem, ma bardzo duże znaczenie. W ten sposób zastosujemy się do przepisów prawa, ale także pomożemy środowisku i gospodarce - poprzez zbiórkę selektywną w wyznaczonych miejscach i profesjonalnie przeprowadzony recykling. System PSOR to gwarantuje i jest on skutecznym narzędziem, doskonale realizującym także wymagania nadchodzącej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – podkreślił Sławomir Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

W ramach swoich działań Fundacja Nasza Ziemia edukuje konsumentów o gospodarce w obiegu zamkniętym. Model ten zakłada, że dzięki ekoprojektowaniu i innemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, produkcji i utylizacji cykl życia produktu przejdzie na obieg zamknięty. Wdrożenie tego modelu funkcjonowania zapewni bardziej odpowiedzialne zarządzanie surowcami i zrównoważone wykorzystanie zasobów, przyczyniając się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie na szczeblu Unii Europejskiej trwają prace nad stworzeniem nowych ram prawnych dla takiego modelu ekonomicznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM