Przechowywanie jabłek w warunkach niskotlenowych

Autor: Krystyna Zagórska, www.sadyogrody.pl 19 lutego 2015 13:10

Przechowywanie jabłek w warunkach niskotlenowych fot. shutterstock

Rozwój innowacyjnych technologii niskotlenowych (stężenie tlenu poniżej 1 proc.) podyktowany jest przede wszystkim koniecznością zmniejszenia niekorzystnych zmian jakościowych owoców, jak również służy ograniczeniu strat powodowanych przez choroby przechowalnicze. Możliwości nowoczesnego przechowywania jabłek podczas XI Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPro przedstawił dr Krzysztof Rutkowski z Instytutu Ogrodnictwa.

Nowoczesną technologią przechowalniczą jest DCA (Dynamic Controlled Atmosphere). Najniższe, bezpieczne stężenie tlenu jest określane w wyniku pomiaru fluorescencji chlorofilu.  Zastosowanie DCA pozwala na utrzymanie na wysokim poziomie jędrności i kwasowości jabłek w czasie przechowywania, ograniczenie występowania oparzelizny powierzchniowej oraz zbrązowień wewnętrznych. Podobnie jak w DCA, również w technologii DCA-Sensor System kontrola stanu fizjologicznego owoców odbywa  się na podstawie wskazań sensorów fluorescencji chlorofilu.

Niskotlenowym systemem przechowywania jest ILOS-Plus. Pomiar stężenia etanolu określany jest na podstawie miąższu (soku) przechowywanych jabłek. System ten przy odpowiedniej kontroli, pozwala utrzymać wysoką jakość jabłek pod względem ich jędrności i parametrów smakowych (kwasowość, zawartość cukrów). U niektórych odmian możliwe jest również ograniczenie oparzelizny powierzchniowej czy zbrązowienia przygniezdnego. Pomiar etanolu w soku jest także podstawą technologii w systemach SwinglosTM.      

Kolejną innowacyjną technologią jest DCS (Dynamic Control System). W systemie tym pomiar stężenia etanolu dokonywany jest w atmosferze przechowalniczej, a nie w miąższu (soku) jabłek. Pomiaru dokonuje się za pomocą analizatora w próbce gazu, pobranego ze specjalnego pojemnika (umieszczonego w chłodni), w którym znajduje się kontrolowana partia jabłek.

ACR (Advanced Control of Respiration) oraz DFR (Dynamic Fruit Respiration) - systemy te umożliwiają kontrolowanie warunków przechowalniczych oraz ocenę fizjologicznego stanu owoców, opartą na pomiarze współczynnika oddechowego - RQ. Pomiar współczynnika oddychania, czyli proporcji tempa produkcji CO2 do tempa zużytego O2 w procesach oddychania. 

Wysoką jakość pozbiorczą zapewnia preparat SmartFreshTM, zawierający 1-MCP. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa potwierdzają ograniczenie spadku jędrności i kwasowości jabłek. Ponadto preparat opóźnia występowanie oparzelizny powierzchniowej oraz  ogranicza rozwój gorzkiej zgnilizny. W przypadku niektórych odmian występują ograniczenia w stosowaniu tego preparatu. Wyniki badań IO wskazują, że jabłka odmiany 'Szampion' traktowane preparatem SmartFreshTM należy przez co najmniej 8 miesięcy przechowywać w DCA w celu ograniczenia tzw. stresowych uszkodzeń skórki.

W Instytucie Ogrodnictwa prowadzone są obecnie badania nad utrzymaniem wysokiej jakości owoców w transporcie chłodniczym przez okres 30-40 dni. Wstępne wyniki wykazują korzystny wpływ opakowań Xtend na zachowanie jędrności i cech organoleptycznych owoców. Badania będą jeszcze kontynuowane w celu oceny przydatności systemu dla jabłek różnych odmian. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM