Prof. Wrona, SGGW: Biostymulatory nie są cudownym lekiem na błędy popełnione w sadzie

Autor: Krystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl 26 listopada 2015 09:29

Prof. Wrona, SGGW: Biostymulatory nie są cudownym lekiem na błędy popełnione w sadzie rof. dr hab. Dariusz Wrona z Katedry Sadownictwa SGGW/ fot. PTWP

- Zadaniem nawożenia jest dostarczenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych, których w glebie jest za mało w odpowiednim czasie. Podstawę racjonalnego nawożenia stanowi znajomość wymagań pokarmowych roślin, czyli ilość składników, które rośliny muszą pobrać do zapewnienia optymalnego wzrostu i plonu. Natomiast potrzeby nawozowe, czyli dawki stosowanych nawozów są określane na podstawie wymagań pokarmowych roślin i zasobności gleby – mówił prof. dr hab. Dariusz Wrona z Katedry Sadownictwa SGGW podczas sesji agrotechnicznej na konferencji "Sady i ogrody na Narodowym".

- Do życia roślin niezbędne jest 13 składników pokarmowych, czyli 6 makroelementów - azot (N), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), fosfor (P), siarka (S) oraz 7 mikroelementów do których zaliczamy - żelazo (Fe), bor (B), cynk (Zn), mangan (Mn), miedź (Cu), chlor (Cl) i molibden (Mo) – powiedział profesor Dariusz Wrona.

Zaznaczył, że te składniki mineralne są niezbędne dla wzrostu i rozwoju roślin, jednak nie wszystkie z nich musza być uwzględnione w procesie nawożenia. Jak wiadomo część składników (w zależności od jakości gleby) może być znajdowana przez roślinę w glebie. Nawożenie polega na dostarczeniu tych składników pokarmowych, których brakuje lub ich zawartość w glebie jest niska – dodał prelegent

- Podstawowym źródłem składników mineralnych jest gleba, a w zależności od jej jakości zapasy tych składników są różne. W glebie uruchamiane są składniki w formach przyswajalnych dla roślin w wyniku procesów fizykochemicznych i biologicznych, szczególnie mówimy o mikroorganizmach glebowych i z punktu widzenia żywienia roślin. Bardzo ważne jest aby, to życie biologiczne gleby było zachowane – zaznaczył prof. Wrona.

Dodał, że właściwości genetyczne roślin decydują również o zdolności pobierania określonych składników – odmiana i podkładka, a także korzenienie roślin.

- Rośliny sadownicze w odróżnieniu od innych roślin ogrodniczych, w tym warzywniczych mają stosunkowo niskie wymagania pokarmowe, bowiem w sadzie następuje recyrkulacja składników pokarmowych. W owocach wywożonych z sadu koncentracja składników mineralnych zatem jest niska – mówił prof. Wrona.

- Mówiąc o wymaganiach pokarmowych i nawożeniu musimy zdawać sobie sprawę w jaki sposób i kiedy należy nawozić rośliny sadownicze. Opieramy się na 3 podstawowych analizach, tj. analiza gleby, ponieważ podstawowym źródłem składników pokarmowych jest gleba, oraz analiza tkanek roślinnych, czyli liści, kwiatów i owoców. Podstawę stanowi również metoda wizualna, bowiem objawy są widoczne na roślinach – przypomniał ekspert.

Zaznaczył, że istotne znaczenie ma określenie zasobności gleby przed założeniem sadu. - Jeżeli posadzimy już roślinę, nie mamy możliwości wprowadzenia składników pokarmowych do głębszych warstw gleby, a przed posadzeniem jeszcze taka możliwość jest. W sadzie analizy trzeba wykonywać co 4-5 lat), próbki gleby muszą reprezentować teren jednolity pod względem ukształtowania o glebie jednorodnej – zakomunikował.

- Niegdyś sugerowano, aby dostarczać nawozy tylko w pasy herbicydowe. W pierwszych latach tak, lecz w przypadku starszych drzew system korzeniowy rozrasta się, więc zaleca się nawożenie całej powierzchni gleby w sadzie – dodał.

- W sadach podstawę stanowi nawożenie doglebowe, bowiem organem odpowiedzialnym za pobieranie składników pokarmowych jest system korzeniowy. - Nie można wprowadzić znacznych ilości składników pokarmowych drogą pozakorzeniową, a zwłaszcza makroelementów. Nawożenie pozakorzeniowe uzasadnione jest w przypadku, gdy ograniczona jest aktywność korzeni, np. na skutek suszy, lub w momencie, gdy składnik pokarmowy ulega w glebie uwstecznieniu – mówił ekspert z SGGW.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM