Problem powstawania form odpornych V. inaequalis na fungicydy

Autor: www.sadyogrody.pl 02 stycznia 2017 16:07

Problem powstawania form odpornych V. inaequalis na fungicydy dr Agata Broniarek-Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach/ fot. Żelazna Studio

Dlaczego preparaty chemiczne początkowo skuteczne w ochronie przestają być odpowiednio efektywne wobec danego grzyba? O problemie i przyczynach odporności sprawcy parcha jabłoni Venturia inaequalis mówiła dr Agata Broniarek-Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podczas II edycji konferencji „Sady i Ogrody na Narodowym”.

Zbyt częste bądź też niewłaściwe użytkowanie fungicydów należących do poszczególnych grup prowadzi do pojawiania się form odpornych grzyba V. inaequalis na preparaty. Do powstawania odporności przyczynia się również monokulturowy sposób prowadzenia uprawy, czynniki agrotechniczne, warunki atmosferyczne, podatność odmian oraz nasilenie choroby. Jak tłumaczyła dr Agata Broniarek- Niemiec problem z odpornością wystąpił po wprowadzeniu fungicydów systemicznych, o specyficznym mechanizmie działania.

Problem niewystarczającej skuteczności preparatów w zwalczaniu parcha jabłoni był często sygnalizowany przez sadowników z różnych rejonów Polski. W celu określenia skali powstawania form odpornych grzyba V. inaequalis na stosowane preparaty przeprowadzono monitoring w około 500 sadach jabłoniowych położonych w różnych rejonach kraju (najwięcej prób z rejonu Polski centralnej). Zjawisko odporności sprawcy parcha jabłoni dotyczy fungicydów dodynowych, strobiluryn, anilinopirymidyn. Przeprowadzone badania wykazały, że w ponad 55 proc. badanych sadów występowała odporność na fungicydy dodynowe, w około 30 proc. na strobiluryny i w prawie 20 proc. sadów jabłoniowych na anilinopirymidyny.

Jak przeciwdziałać powstawaniu form odpornych? Przede wszystkim zalecane jest przemienne stosowanie preparatów o różnym mechanizmie działania (zachowanie tzw. rotacji fungicydów). Wytyczne strategii antyodpornościowej dotyczą redukcji zabiegów preparatami należącymi do grupy wysokiego ryzyka wywołania odporności. Po stwierdzeniu obniżenia skuteczności preparatu należy zaprzestać stosowania fungicydów z danej grupy. Przy wykonywanych zabiegach należy również zwrócić uwagę na przestrzeganie dawki i odpowiedni termin zabiegu. Dr Broniarek-Niemiec zwróciła również uwagę na ograniczanie źródło infekcji pierwotnej, np. poprzez stosowanie jesiennego zabiegu mocznikiem.

Tegoroczna edycja konferencji Farmera „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym” zgromadziła ponad 1000 zainteresowanych tematami rolniczymi słuchaczy, w konferencji „Sady i Ogrody na Narodowym” uczestniczyło ponad 200 osób, w jubileuszowej gali udział wzięło ponad 250 gości.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM