Pożyteczne organizmy stanowią ważny element ochrony w sadach

Autor: Krystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl 09 stycznia 2016 12:38

Pożyteczne organizmy stanowią ważny element ochrony w sadach Wskazane jest stosowanie preparatów o selektywnym działaniu na pożyteczne organizmy/ fot. shutterstock.com

Zarówno przędziorki, jak również mszyce stanowią zagrożenie dla upraw sadowniczych. Istotne znaczenie w ochronie sadów, prócz stosowania ŚOR stanowią biologiczne metody za pomocą pożytecznych organizmów, w tym drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae. W trakcie prowadzenia ochrony chemicznej wskazane jest stosowanie preparatów o selektywnym działaniu wobec pożytecznych organizmów.

Aktualnie wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązuje Integrowana Ochrona przed organizmami szkodliwymi, która daje pierwszeństwo metodom niechemicznym. Najbardziej przydatny w biologicznej walce z przędziorkami jest dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri), a także dobroczynek finlandzki (Typhlodromus finlandicus).

Dobroczynka gruszowego można wprowadzić do sadu za pomocą opasek filcowych. W intensywnych sadach, bądź młodych nasadzeniach opaskę umieszcza się na co drugim drzewie, natomiast w przypadku starszych egzemplarzy warto przeznaczyć opaski z 20-30 osobnikami. Opaski warto wprowadzać do sadu stopniowo, w kolejnych latach drapieżne roztocza mogą rozprzestrzeniać się wraz z wiatrem do pozostałych kwater.

Jako alternatywę w przypadku stosowania biologicznych metod ochrony przeciwko przędziorkom i szpecielom stanowią również saszetki z Amblyseius andersoni, które zalecane są zarówno w uprawach sadowniczych, jak również na plantacjach owoców jagodowych. Saszetki powinny być umieszczone na wyższych partiach roślin, tak aby nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

W ochronie biologicznej sadów przeciwko mszycom pomocne są biedronki, w szczególności dwukropka (Adalia bipunctata) i siedmiokropka (Coccinella septempunctata). Pożytecznym organizmem jest również złotook pospolity (Chrysoperla carnea) zwalczający m.in. mszyce i przędziorki. Do ochrony upraw sadowniczych przed mszycami warto również włączyć drapieżne muchówki bzygowate (Syrphidae) oraz pryszczarki (Cecidomyiidae).

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI