Posiedzenie Komisji ds. Środków Fitosanitarnych

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORiN 06 kwietnia 2017 11:28

Posiedzenie Komisji ds. Środków Fitosanitarnych fot. za piorin.gov.pl

Zapewnienie koordynacji działań w celu zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu organizmów szkodliwych dla roślin oraz określania skutecznych metod ich zwalczania jest zadaniem Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), utworzonej w 1952 r. przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Obecnie członkami Konwencji jest 182 państw i organizacji. Polskę w Konwencji reprezentuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Główne obszary działania Konwencji to: ustalanie zapisów międzynarodowych standardów fitosanitarnych, wymiana informacji i rozwijanie zdolności stron Konwencji w celu wdrożenia jej postanowień.

Wdrażanie postanowień Konwencji jest nadzorowane przez Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (CPM). Każdego roku Komisja spotyka się dyskutując i uzgadniając zapisy standardów oraz ważne zagadnienia międzynarodowe z zakresu zdrowia roślin. W ostatnich latach opracowała ramy strategiczne w zakresie:
• ochrony zrównoważonego rolnictwa i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin;
• ochrony środowiska, lasów i bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi;
• ułatwianie rozwoju gospodarczego i handlowego poprzez promowanie zharmonizowanych, popartych naukowo środków fitosanitarnych.

Jednym z tematów omawianych na tegorocznym posiedzeniu Komisji, które rozpoczęło się 5 kwietnia w koreańskim mieście Incheon, będzie trwający od kilku lat spór pomiędzy Republiką Południowej Afryki i Unią Europejską. Sprzeciw RPA jest związany z określonymi przed kilku laty przez UE wymaganiami fitosanitarnymi dla owoców cytrusowych pochodzących z RPA.

Uczestnicy posiedzenia Komisji, wśród nich przedstawiciel Polski - Mirosława Konicka, Dyrektor Centralnego Laboratorium GIORiN, będą m.in. wypracowywać zapisy projektów standardów dotyczących metody chłodzenia, jako zabiegu zwalczania owocanki południówki (Ceratitis capitata) w partiach owoców cytrusowych oraz standardów dotyczących zabiegów fumigacji fluorkiem siarki przeciwko szkodnikom drewna. Będą także omawiać różne rodzaje działań na rzecz zapobiegania zagrożeniom fitosanitarnym, związanym z wykorzystywaniem kontenerów morskich w międzynarodowym obrocie handlowym.

Agenda tegorocznego spotkania, oprócz prac nad szeregiem szczegółowych zagadnień z obszaru zdrowia roślin, przewiduje również zapoznanie uczestników z projektem Ramowego Programu Działań Strategicznych w ramach Konwencji na lata 2020-2030, sprawozdaniem z przygotowań do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r. oraz omówienie dotychczas napotkanych wyzwań i osiągniętych sukcesów we wdrażaniu postanowień Konwencji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM