Połyśnica marchwianka dużym problemem w uprawach na Mazowszu?

Autor: www.sadyogrody.pl 19 kwietnia 2017 11:09

Połyśnica marchwianka dużym problemem w uprawach na Mazowszu? fot. shutterstock.com

Połyśnica marchwianka należy do najgroźniejszych szkodników marchwi. Stadium szkodliwym są larwy - pierwsze pokolenie wyrządza szkody w okresie wschodów, zaś drugie żeruje na korzeniach marchwi od końca lipca aż do rozpoczęcia zbiorów. Korzenie z objawami uszkodzeń tracą wartość handlową.

Pracownicy naukowi z SGGW w Warszawie - prof. dr hab. Anna Tomczyk i mgr Piotr Kozłowski przeprowadzili badania, których celem było określenie nasilenia występowania pierwszego i drugiego pokolenia połyśnicy marchwianki w uprawach zlokalizowanych w woj. mazowieckim oraz ocena stopnia uszkodzeń korzeni.

W latach 2014-2015 obserwacje przeprowadzono w Młodzieszynie na odmianie 'Amsterdamska' (pięć poletek o wymiarach 2 × 2 m). Obecność szkodnika monitorowano przy pomocy żółtych tablic lepowych - jedna tablica lepowa na poletko.

W sezonie 2014 apogeum lotu pierwszego pokolenia połyśnicy marchwianki odnotowano w pierwszej dekadzie maja, zaś w roku 2015 w drugiej dekadzie maja. Maksimum lotu drugiego pokolenia muchówek, zarówno w latach 2014 i 2015 zaobserwowano w drugiej dekadzie lipca.

Przeprowadzone badania wykazały, że populacja połyśnicy marchwianki w uprawach marchwi w województwie mazowieckim przekraczała przyjęty próg szkodliwości ponad 5-krotnie. Uszkodzenia korzeni spowodowane żerowaniem larw oszacowano na prawie 50 proc.

Problem ten został poruszony na sesji posterowej podczas 57. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu br.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM