Północnoamerykański szkodnik może zagrozić borówce i żurawiniewww.sadyogrody.pl/PIORiN - 10 grudnia 2018 11:05


Jak informuje PIORiN w raporcie nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych, zważywszy na stwierdzenie obecności Dasineura oxycoccana w krajach sąsiadujących z Polską (Czechy, Niemcy), jego przeniesienie do naszego kraju, zwłaszcza na materiale szkółkarskim roślin żywicielskich, jest prawdopodobne.

Dasineura oxycoccana jest muchówką z rodziny pryszczarkowatych (Cecidomyiidae). Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej (Kanada, USA), a w Europie po raz pierwszy wykryty w 1999 r. we Włoszech. Ponadto stwierdzono jego występowanie także w Albanii, Czechach, Francji, Łotwie, Słowenii, Wielkiej Brytanii, a ostatnio w Niemczech (2018). Jak dotąd nie stwierdzono jego obecności w Polsce.

W krajach Unii Europejskiej gatunek ten nie podlega obowiązkowi zwalczania.

- W Ameryce Północnej larwy uszkadzają pąki kwiatowe, zmniejszając liczbę wytworzonych owoców, tym samym przyczyniając się do powstawania znacznych strat w produkcji owoców borówki. Jak dotąd w Europie, gdzie gatunek ten występuje głównie na borówce amerykańskiej, nie obserwowano uszkodzeń pąków kwiatowych, a jedynie żerowanie larw w wierzchołkach wzrostu, co powoduje deformację liści tworzących się na porażonych pędach, a nawet zamieranie i czernienie pąków liściowych – czytamy w raporcie PIORiN.

- Zważywszy na stwierdzenie obecności szkodnika w krajach sąsiadujących z Polską (Czechy, Niemcy), jego przeniesienie do naszego kraju, zwłaszcza na materiale szkółkarskim roślin żywicielskich, jest prawdopodobne. W warunkach Polski mógłby się on rozwijać przede wszystkim na borówce amerykańskiej, a być może także porażać inne gatunki borówki i żurawinę. Uwzględniając jednak sytuacje w innych krajach europejskich, można założyć, że nie będzie on przyczyną powstawania szkód o znaczeniu gospodarczym – informuje PIORiN w opublikowanym raporcie.