Pamiętaj o zabezpieczeniu niewykorzystanych ŚOR

Autor: Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl 18 listopada 2016 14:27

Pamiętaj o zabezpieczeniu niewykorzystanych ŚOR Niewykorzystane środki ochrony roślin powinny być odpowiednio zabezpieczone/ fot. za Farmer.pl

Niewykorzystane ŚOR należy odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać we właściwych do tego celu pomieszczeniach. Pod wpływem niskiej temperatury preparaty chemiczne tracą swoje właściwości. Efektywność zastosowania takich środków w przyszłym sezonie może okazać się niewystarczająca, lub co gorsze - spowodować niekorzystne rezultaty w uprawach.

Przy przechowywaniu środków ochrony roślin wskazane jest przestrzeganie podstawowych zaleceń. Niewykorzystane w sezonie preparaty należy przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach (szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed wilgocią), a ponadto – pogrupowane według ich przeznaczenia i toksyczności.

Środki ochrony roślin powinny być przechowywane w temperaturze nie niższej niż 0 st. C i nie wyższej niż 30 st. C (z dala od źródeł ciepła). W razie wątpliwości należy pamiętać, że na opakowaniach preparatów widnieje etykieta-instrukcja ich stosowania oraz warunki prawidłowego przechowywania.

W przypadku małych gospodarstw niewielkie ilości niewykorzystanych środków ochrony roślin można przechowywać w zamykanej na klucz szafie (najlepiej metalowej) lub skrzyni. Preparatów chemicznych nie należy składować wraz z żywnością, paszą dla zwierząt, niezaprawionymi nasionami czy zbożami, a także z przedmiotami osobistego użytku.

Do przechowywania większych ilości ŚOR należy przeznaczyć oddzielne pomieszczenie – magazyn, na którego zewnętrznych drzwiach powinien być umieszczony zapis "Magazyn środków ochrony roślin". Należy pamiętać, że w magazynie konieczne jest wyodrębnienie oddzielnego pomieszczenia do przechowywania środków ochrony roślin zaliczanych do grupy bardzo toksycznych i toksycznych oraz gromadzenia niepełnowartościowych preparatów, czy pustych opakowań.

Przechowywanie środków ochrony roślin regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych, a także rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin oraz w poszczególnych etykietach środków ochrony roślin.

Przeczytaj również: Jak rozsądnie przechowywać środki ochrony roślin? - wywiad z ekspertem GIORiN

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM