Ograniczenia w stosowaniu ŚOR zawierających chloropiryfos

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORIN 03 lipca 2016 12:32

Ograniczenia w stosowaniu ŚOR zawierających chloropiryfos Rozporządzenie stosuje się od dnia 10 sierpnia 2016 r., wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. / fot. Farmer.pl

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni określono nowe (niższe niż dotychczas) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) chloropiryfosu w stosunku do niektórych produktów pochodzenia roślinnego.

Należy zauważyć, że ww. rozporządzenie odnosi się do chloropiryfosu, a nie chloropiryfosu metylowego (substancji tej nie dotyczą ograniczenia). Rozporządzenie stosuje się od dnia 10 sierpnia 2016 r., wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

W Polsce obniżenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnej chloropiryfos skutkujące ograniczeniem użycia dotyczy następujących upraw:

Ziemniaki

Dotychczasowy poziom NDP dla chloropiryfosu: 0,05 mg/kg ; 

Nowy poziom NDP dla chloropiryfosu: 0,01 mg/kg

Jabłonie

Dotychczasowy poziom NDP dla chloropiryfosu: 0,5 mg/kg

Nowy poziom NDP dla chloropiryfosu: 0,01 mg/kg

Kapusta głowiasta biała

Dotychczasowy poziom NDP dla chloropiryfosu: 1 mg/kg

Nowy poziom NDP dla chloropiryfosu: 0,01 mg/kg
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło postępowania administracyjne  w ramach których ograniczono zakres stosowania środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna. Zmieniono treści etykiet poniżej wskazanych środków ochrony roślin:

-        Cyren 480 EC

-        Dursban 480 EC 

-        Jetban 480 EC

-        Klon 480 EC

-        Kloń 48 EC

-        Owadofos Extra 480 EC

-        Pyrinex Supreme 262 ZW

-        Pyrisimex 480 EC

-        Pyrinex 480 EC

-        Nurelle D 550 EC

-        Klon Max 550 EC

-        Troll 550 EC

-        Cyperpirifos 550 EC

-        Chlorop – Pro 480 EC

-        Rook 480 EC

-        Dursban Delta 200 CS.

Okres sprzedaży i dystrybucji powyżej wskazanych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu określono do dnia 10 sierpnia 2016 r.  Środki te mogą podlegać przeetykietowaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM