Ochrona upraw porzeczki przed przeziernikiem porzeczkowcem

Autor: Krystyna.zagórska/www.sadyogrody.pl 22 czerwca 2016 11:06

Ochrona upraw porzeczki przed przeziernikiem porzeczkowcem Przeziernik porzeczkowiec jest groźnym szkodnikiem porzeczek/ fot. wikimedia commons

Plantacjom porzeczki czarnej wciąż zagraża przeziernik porzeczkowiec. Termin przeprowadzenia optymalnego zabiegu można określić rejestrując dynamikę lotu motyl za pomocą pułapek feromonowych.

Gąsienice przeziernika porzeczkowca żerują w rdzeniu pędów (przeważnie jednorocznych) drążąc w nich korytarze, co jest przyczyną więdnięcia, zasychania, a następnie podczas zbiorów - wyłamywania się pędów. Duże nasilenie tego szkodnika przy braku odpowiedniej ochrony może doprowadzić do zniszczenia znacznej części pędów porzeczki czarnej. Ponadto osłabione krzewy słabiej plonują.

Lot motyli odbywa się przeważnie do końca lipca, a w niektórych sezonach trwa nawet do początku sierpnia. Monitorowanie liczebności populacji szkodnika umożliwiają pułapki feromonowe. W czerwcu co 3-4 dni należy kontrolować liczbę odławianych motyli. Jako próg zagrożenia przyjęto 15 odłowionych osobników na pułapkę.

Aby ograniczyć straty wyrządzone przez tego szkodnika wskazane jest zakładanie plantacji ze zdrowych sadzonek. W okresie jesiennym i wczesną wiosną należy wycinać uszkodzone przez przeziernika pędy. Z uwagi na zbliżający się termin owocowania ochronę należy przeprowadzać z zachowaniem okresu karencji danego środka.

Do zwalczania przeziernika porzeczkowca przed kwitnieniem dostępny jest Mospilan 20 SP lub Stonkat 20 SP (acetamipryd; 0,2 kg/ha). Natomiast po kwitnieniu można stosować insektycyd Calypso 480 SC (tiachlopryd; 0,2 l/ha). Okres karencji wynosi 5 dni. Na zagrożonych plantacjach bezpośrednio po zbiorze owoców lub około 2 tygodnie później wskazane jest powtórzenie zabiegu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM