Ochrona jabłek przed zbiorami

Autor: Michał Gwara; www.sadyogrody.pl 31 sierpnia 2016 10:08

Ochrona jabłek przed zbiorami fot. shutterstock.com

Ochrona przedzbiorcza to przede wszystkim zabiegi mające na celu ograniczenie strat w trakcie przechowywania, wynikających z porażenia owoców grzybami powodującymi zgnilizny.

Natężenie występowania chorób przechowalniczych zależne jest od podatności odmiany oraz od przebiegu pogody na krótko przed i w trakcie zbiorów. Deszczowa aura sprzyja porażeniu jabłek, a sam proces zbioru niesie ze sobą duże ryzyko uszkodzeń, które otwierają drogę do zakażenia. Intensywność ochrony przedzbiorczej warto także dopasować do planowanej długości czasu przechowywania owoców. Jabłka, które sprzedamy w krótkim czasie po zbiorach możemy potraktować „słabszymi” i tańszymi preparatami, co przyniesie pewne oszczędności bez strat i utraty jakości.

W obecnym sezonie do ochrony przed chorobami przechowalniczymi zarejestrowanych jest 13 preparatów, w tym 7 opartych na kaptanie. Do dyspozycji mamy więc 6 substancji aktywnych lub ich kombinacji:

Nazwa preparatu Substancja aktywna Grupa chemiczna  Okres karencji
 Bellis  Piraklostrobina + boskalid  SDHI + strobiluryna  7 dni
 Captan/ Kapelan/ Kapłan/ Malvin/ Merpan/ Magar/ Raptan-Pro  Kaptan  Ftalimid  14 – 28 dni
 Geoxe  Fludioksonil  Fenylopirol  3 dni
 Luna Experience  Fluopyram + tebukonazol  SDHI + triazol  14 dni
 Switch  Fludioksonil + cyprodynil  Fenylopirol + anilinopirymidyna  3 dni
Topsin M Tiofanat metylowy Benzimidazol 14 dni
Zato trifloksystrobina strobiluryna 14 dni

 

Substancją o dobrej skuteczności przeciwko zgniliznom jest kaptan. Samodzielnie nie zapewnia on wystarczającej ochrony przy długotrwałym przechowywaniu, jednak mógłby być wystarczający dla owoców sprzedawanych krótko po zbiorach. Niestety, w ostatnich latach okresy karencji dla tej substancji zostają systematycznie wydłużane – obecne preparaty o zawierające kaptan o najkrótszej karencji według przepisów pozwalają na wykonania oprysku najpóźniej 14 dni przed zbiorem (jeszcze w roku 2015 niektóre preparaty można było stosować 7 dni przed zbiorem). Nie mniej jednak kaptan warto zastosować w nieco dłuższym okresie przed zbiorami. Można wykonać 1 zabieg ok. 2 - 3 tygodnie przed zbiorem, a jeśli pogoda jest deszczowa, 2-krotnie. Taki oprysk skutecznie wesprze przedzbiorczą ochronę pozostałymi preparatami.

Przy długotrwałym przechowywaniu zabiegi kaptanem nie będą wystarczającą ochroną i w takiej sytuacji powinniśmy zastosować „mocniejszy” preparat o krótszym okresie karencji. Do takiego zastosowania mamy 3 preparaty: Bellis (7 dni karencji), Geoxe (3 dni) oraz Switch (3 dni). Preparat Geoxe zawiera jedną z substancji aktywnych (fludioksonil) preparatu Switch. Został on wprowadzony na rynek z myślą o zmniejszeniu ilości pozostałości substancji aktywnych w owocach kierowanych na wymagające pod tym względem rynki. Bynajmniej nie ma przeszkód w zastosowaniu tego preparatu w każdej sytuacji, jednak jeśli nasz odbiorca nie ma rygorystycznych wymagań pod tym względem, bezpieczniejsze wydaje się być zastosowanie Switch-a zawierającego 2 różne substancje. W praktyce preparat Switch wykazuje wysoką skuteczność w ochronie przedzbiorczej, niestety wysoki jest również koszt jego zastosowania. Wydaje się więc być dobrym rozwiązaniem dla odmian podatnych na zgnilizny, a także przy deszczowej pogodzie w trakcie zbiorów i tuż przed nimi.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM