O problemie nielegalnych śor i nowej inicjatywie PSOR – wywiad

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 23 marca 2017 08:30

O problemie nielegalnych śor i nowej inicjatywie PSOR – wywiad Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin; Fot. PSOR

Które preparaty są najczęściej podrabiane? Jaka jest skala tego zjawiska? Co grozi rolnikowi za zakup nielegalnych środków ochrony roślin? Jak odróżnić oryginał od podróbki? Między innymi z takimi pytaniami zwróciliśmy się do Marcina Muchy - dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Wystartowała nowa inicjatywna Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Stowarzyszenia opracowało stronę internetową www.bezpiecznauprawa.org, która ma stać się źródłem informacji na temat odpowiedzialnego i zgodnego z prawem zakupu środków ochrony roślin. O nowej inicjatywie i problemie nielegalnych środków ochrony roślin – rozmawiamy Marcinem Muchą dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Redakcja - Wiosna to okres wznowienia prac polowych jak również wzmożonych zakupów śor. Nasila się też zjawisko wprowadzania na rynek preparatów podrobionych. Jaka jest skala tego zjawiska w naszym kraju?

M.M: Rzeczywiście, na rynku możemy znaleźć podrobione środki ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin szacuje, że nielegalne i podrobione środki ochrony roślin mogą stanowić aż 15 proc. rynku w Polsce.

Jak to się ma do sytuacji w innych krajów unijnych?

M.M: Odsetek w poszczególnych krajach może być zróżnicowany, przy czym sytuacja w Polsce jest szczególna, ponieważ nasza granica wschodnia to również granica Unii, przez co jesteśmy bardziej narażeni na obecność podróbek. Według Europejskiego Obserwatorium do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej i Europolu, aż ok. 25 proc. wszystkich środków ochrony roślin znajdujących się obecnie w obiegu w państwach członkowskich Unii, może pochodzić z nielegalnego źródła.

Które preparaty są najczęściej fałszowane?

M.M: Fałszerze najczęściej oferują podróbki środków ochrony roślin, które mają najszersze spektrum zastosowań i są najbardziej popularne.

Co grozi rolnikowi za stosowanie nabytych pokątnie środków? Jakie są sankcje prawne i finansowe?

M.M: Stosowanie nielegalnych i podrobionych produktów może skutkować dotkliwymi stratami finansowymi. Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nałożyć grzywnę do 5000 zł za posiadanie podróbki. Ponadto, w przypadku stwierdzenia posiadania podróbki środka ochrony roślin, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nakaże zatrzymanie towaru. Natomiast w przypadku stwierdzenia przekroczonych pozostałości w plonach, należy się liczyć z zakazem ich sprzedaży.
W niektórych przypadkach możliwa jest również odpowiedzialność karna - nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak traktowane jest stosowanie przez polskiego rolnika środków zarejestrowanych np. w Czechach i tam nabytych? Czy to również jest przestępstwo?

M.M: Nie można stosować środków ochrony roślin niezarejestrowanych w Polsce, niezależnie od tego czy w innym kraju (tam gdzie dokonało się zakupu) są one zarejestrowane. Co więcej, jeśli rolnik posiada zagraniczny środek ochrony roślin, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nakazać jego zatrzymanie i zniszczenie na koszt rolnika. Rolnik może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5000 zł.

Czy znane są przypadki sprzedaży podróbek przez licencjonowane punkty sprzedaży?

M.M: Sprzedaż środków ochrony roślin jest regulowana prawnie. Po to istnieją przepisy, rejestracja sklepów prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin, żeby wyeliminować niebezpieczne podróbki. Dodatkowo sklep, który sprzedałby podróbki utraciłby swoją licencję – to się po prostu nie opłaca.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM