Nowoczesne rolnictwo może iść w parze z bioróżnorodnością?

Autor: www.sadyogrody.pl 24 września 2015 09:39

Nowoczesne rolnictwo może iść w parze z bioróżnorodnością? anim pestycydy trafi ą na rynek, są poddawane badaniom mającym wykluczyć ich szkodliwość./ fot. shutterstock.com

Dzięki postępom technologii rolnictwo stało się znacznie bardziej intensywne, niż było w przeszłości, pozwalając rolnikom zwiększyć plony, a tym samym dochody. Czy nowoczesne rolnictwo - w tym ochrona plonów i ochrona bioróżnorodności dają się pogodzić?

Obecnie zrównoważona gospodarka rolna pozwala uzyskiwać wysokie plony i jednocześnie chronić bioróżnorodność. W przyszłości rolnictwo będzie musiało zmierzyć z koniecznością utrzymania lub wzrostu poziomu plonów z istniejącego areału przy zachowaniu ekologicznych funkcji bioróżnorodności niezbędnej dla produkcji rolnej - informuje firma BASF.

Drugie wyzwanie polega na możliwie najkorzystniejszym gospodarowaniu terenami, w tym także nieprzeznaczonymi do produkcji rolnej, na przykład obszarami chronionymi.

Znaczący wkład mogą wnieść nowe metody uprawy m.in. używanie korzystnych dla gleby technik oraz stosowanie pestycydów w sposób jeszcze bardziej obniżający poziom zagrożenia dla środowiska, czy roślin. Działania na rzecz wspierania bioróżnorodności nie powinny być ograniczone jedynie do samych terenów rolnych - mogą być one realizowane na nieuprawianych miedzach i obrzeżach pól, wspierając w ten sposób populację dzikich ziół i kwiatów przyciągających owady zapylające.

Stosowane w nowoczesnym rolnictwie pestycydy pomagają osiągać wysoką intensywność upraw przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań ochrony bioróżnorodności. Zanim pestycydy trafi ą na rynek, są poddawane badaniom mającym wykluczyć ich szkodliwość. Pestycydy dopuszcza się do obrotu dopiero pod warunkiem, że nie są szkodliwe dla jakości wody i gleby, ssaków i pożytecznych owadów, o ile są stosowane zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie – informuje firma BASF.

Firma BASF (podobnie jak inni producenci środków ochrony roślin) oprócz tradycyjnej postaci sproszkowanej i płynnej, pracują nad pestycydami w formie granulatów, co pozwoli rolnikom worać je bezpośrednio w glebę. W ten sposób ograniczeniu ulegnie kontakt organizmów żyjących na powierzchni z pestycydem. Tego rodzaju innowacje oznaczają, że pestycydy mogą być stosowane w sposób jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska.

Nowe produkty są także skuteczniejsze i bardziej wybiórcze, co pozwala ograniczyć ich dawkowanie w przeliczeniu na hektar. Ponadto, rolnicy mogą teraz w coraz większym stopniu łączyć chemiczne metody ochrony roślin z działaniami biologicznymi i mechanicznymi. Współzależność rolnictwa i bioróżnorodności jest sprawą złożoną podlegającą nieustannym zmianom - oznajmia BASF.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM