Nowe zagrożenia dla borówki i drzew owocowych w Europie

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORiN 07 sierpnia 2019 11:02

Nowe zagrożenia dla borówki i drzew owocowych w Europie Chrząszcz Anoplophora chinensis, fot. M. Maspero, Fondazione Minoprio, Como, Włochy; https://gd.eppo.int

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w raporcie dotyczącym nowych zagrożeń fitosanitarnych informuje o wykryciu Anoploplophora chinensis (Forster) w Chorwacji w br. na plantacji owocującej borówki wysokiej.

Kózka cytrusowa (Anoplophora chinensis) jest chrząszczem z rodziny kózkowatych (Cerambycidae) porażającym różne gatunki drzew i krzewów liściastych, wliczając w to cytrusy (Citrus spp.). W krajach Unii Europejskiej podlega ona obowiązkowi zwalczania.

Gatunek ten jest notowany w Azji (Chiny, Filipiny, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja, Myanmar (Birma), Tajwan, Wietnam) i Ameryce Północnej (USA). W Europie stwierdzono szkodnika w kilku krajach. W większości z nich ogniska szkodnika zostały wyniszczone, lecz nadal są odnotowywane przede wszystkim we Włoszech, a ponadto w Chorwacji, Francji, Szwajcarii i Turcji.

W Europie zidentyfikowano szkodnika na kasztanowcu (Aesculus hippocastanum), klonach (Acer spp.), brzozach (Betula spp.), buku zwyczajnym (Fagus sylvatica), leszczynie (Corylus spp.), grabie pospolitym (Carpinus betulus), głogach (Crataegus spp.), irgach (Cotoneaster spp.), legerstremii (Lagerstroemia spp.), jabłoniach (Malus spp.), melii pospolitej (Melia azedarach), laurowiśni wschodniej (Prunus laurocerasus), platanach (Platanus spp,), topolach (Populus spp.), różach (Rosa spp.), dębie szypułkowym (Quercus robur) i wiązach (Ulmus spp.).

Interesujący jest przypadek wykrycia tego gatunku w Chorwacji w 2019 r. na plantacji owocującej borówki wysokiej (amerykańskiej) (Vaccinium corymbosum). Borówki (Vaccinium spp.) są wymieniane wśród żywicieli A.chinensis, lecz uważane są za żywicieli drugorzędnych. Należy przy tym nadmienić, że na wspomnianej plantacji stwierdzono obecność tylko owadów dorosłych a nie odnotowano obecności larw żerujących w pędach roślin. Porażonych zostały 24 rośliny. Pierwsze ognisko szkodnika w Chorwacji odnotowano w 2007 r., a w latach 2014-2018 stwierdzono jego obecność na obszarach sąsiadujących ze wspomnianą szkółką borówek - informuje PIORiN.

Naupactus xanthographus Germar – zagrożenie dla winorośli i drzew owocowych w Europie

Naupactus xanthographus jest chrząszczem z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae), który w krajach Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zwalczania, lecz znajduje się na Liście Alertowej EPPO.

Gatunek ten jest polifagiem rozwijającym się na roślinach zdrewniałych i zielnych. Do gospodarczo ważnych żywicieli zalicza się winorośl właściwą (Vitis vinifera) oraz różne drzewa i krzewy owocowe: jabłoń domową (Malus domestica), drzewa owocowe pestkowe (Prunus spp.), cytrynę i pomarańczę (Citrus lemon i C. sinensis), gruszę pospolitą (Pyrus communis), kiwi (Actinidia spp.), awokado (Persea americana), orzech włoski (Juglans regia) i borowkę (Vaccinium spp.). Porażane są też niektóre rośliny zielne, takie jak soja (Glycine max), lucerną (Medicago sativa), fasolą (Phaseolus vulgaris), pomidor (Solanum lycopersicum) i ziemniak (Solanum tuberosum).

Gatunek ten występuje jak dotąd tylko w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Chile, Paragwaj i Urugwa)j. Znane są przypadki przechwycenia szkodnika w przesyłkach świeżych winogron importowanych z Chile do USA oraz jabłek importowanych z Urugwaju do Francji.

Larwy szkodnika uszkadzają korzenie roślin żywicielskich, podczas gdy chrząszcze żerują na liściach i owocach. W Chile gatunek ten zaliczany jest do szkodników o znaczeniu gospodarczym dla winorośli, cytrusów i drzew owocowych pestkowych. Do Europy może być przeniesiony wraz z materiałem szkółkarskim i owocami gatunków żywicielskich.

Na rynku polskim spotyka się świeże owoce (winogrona, jabłka) pochodzące z krajów występowania szkodnika. Mogą być one źródłem przenikania tego gatunku do naszego kraju. Trudno jednak przewidzieć, czy Naupactus xanthographus byłby w stanie przezimować w warunkach klimatycznych Polski - podaje PIORiN.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA