Nowe techniki hodowli roślin pozwalają produkować więcej żywności

Autor: www.sadyogrody.pl/Copa-Cogeca 30 lipca 2016 10:46

Nowe techniki hodowli roślin pozwalają produkować więcej żywności Badania pokazują, że gdyby nie nowe techniki hodowli roślin, to UE potrzebowałaby dodatkowych 19 milionów hektarów pól uprawnych, aby móc produkować tyle samo pożywienia / fot. shutterstock

Nowe unijne badania pokazują, że gdyby nie nowe techniki hodowli roślin, to UE potrzebowałaby dodatkowych 19 milionów hektarów pól upranych, aby móc produkować tyle samo pożywienia. Jednak zwracają one także uwagę na wyzwania w zakresie ochrony środowiska, którym trzeba stawić czoła.

Nowe badania pokazały, że bez wykorzystania nowych technik hodowli UE potrzebowałaby dodatkowych 19 milionów hektarów pól upranych. Te same badania zwracają także uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie polityki i przepisów, aby zoptymalizować korzyści. Sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen powiedział: „Z ogromną radością
dowiedziałem się o badaniach poświęconych „Ekonomicznym, społecznym i środowiskowym korzyściom związanym z nowymi technikami hodowli roślin w UE” , które prowadziło HFFA Research GmbH otrzymawszy wcześniej mandat od Europejskiej Platformy Technologicznej ds.
roślin, do której należą Copa i Cogeca.


Pokazują one, że innowacyjność w sektorze hodowli roślin ma duże znaczenie. Pozwala znacząco
zwiększyć wydajność produkcji rolnej i walczyć z głodem i niedożywieniem na świecie”. Te same badania pokazały, że genetyczne ulepszenia w zakresie rolnictwa w UE przyczyniły się do wzrostu PKB UE o ok. 14 miliardów euro.


Pozwoliły także na stworzenie nowych miejsc pracy i spowodowały wzrost dorocznych
przychodów rolników o ok. 30 % w ciągu ostatnich 15 lat. Przeprowadzone badania dowodzą także, że nowe techniki hodowli są korzystne dla środowiska, pozwalając oszczędzać deficytowe zasoby na całym świecie poprzez osiąganie większych plonów z dostępnych areałów uprawnych. Gdyby nie nowe techniki hodowli, UE musiałaby, w ciągu ostatnich 15 lat, powiększyć powierzchnię gruntów uprawnych o 19 milionów hektarów.


Badania podkreślają, że unijni hodowcy muszą zmierzyć się wyzwaniami w zakresie polityki oraz
ram prawnych. Powinno się ich zachęcać do inwestowania w nowe techniki hodowli, a nie im to utrudniać. Oczywiste korzyści wynikające ze stosowania nowych technik hodowli muszą być
podkreślane oraz powinny cieszyć się wsparciem na poziomie politycznym udzielonym w postaci
odpowiednich przepisów, finansowania czy działań popularyzujących - napisano w badaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM