Nawożenie cebuli w okresie wiosennym

Autor: www.sadyogrody.pl 10 kwietnia 2015 13:41

Nawożenie cebuli w okresie wiosennym www.shutterstock.com

Racjonalne nawożenie i odżywianie cebuli ma istotny wpływ na wielkość i jakości uzyskiwanych plonów.

Nawożenie mineralne cebuli powinno być dostosowane do wyników badania zasobności gleby przeprowadzonego wiosną. Cebula ma wysokie wymagania względem składników pokarmowych zawartych w wierzchniej części gleby, gdyż jej system korzeniowy znajduje się dość płytko – mówi Łukasz Peroń, specjalista ds. nawożenia warzyw w firmie Timac Agro.

Znane są dwa sposoby aplikacji nawozów - doglebowe - posypowe (w formie granulowanej) oraz dolistne w formie płynnej. Nawożenie „pod korzeń” jest tym podstawowym sposobem dostarczania składników pokarmowych roślinom, zaś odżywianie dolistne stanowi jego uzupełnienie w momencie, gdy korzeń z powodu niekorzystnych warunków nie może pobrać składników z gleby (np. susza, podtopienie plantacji) oraz w celu uzupełnienia składników pokarmowych przez liście.

Najważniejszym czynnikiem plonotwórczym w uprawie cebuli jest azot. Jeżeli brakująca dawka tego pierwiastka jest większa niż 100 kg/ha – ze względu na powodowanie dużego zasolenia gleby, którego cebula nie toleruje – aplikowany azot należy podzielić na dwie równe dawki, z czego drugą stosuje się po 3 tygodniach od wschodów (nie później niż do połowy czerwca). Niedobór azotu objawia się zasychaniem i żółknięciem szczypioru oraz zahamowaniem wzrostu. Optymalna zawartość azotu w glebie wynosi 100-140 kg N/ha w czystym składniku.

Niedobory fosforu powodują jaśniejsze zabarwienie liści oraz opóźnienie dojrzewanie cebuli – przedłużający się okres wegetacji nie sprzyja dobremu przechowaniu plonu. Brak potasu także niekorzystnie wpływa na jakość przechowalniczą cebuli. Z kolei wysokie dawki tego pierwiastka powodują obniżenie zdolności pobierania magnezu z gleby przez korzeń. Nawozem, który zaspokaja potrzeby cebuli w zakresie startowego nawożenia azotem i fosforem w momencie siewu bądź sadzenia jest nawóz granulowany Eurofertil 33 N PRO (bezchlorek), stosowany w dawce 400-800 kg/ha – informuje specjalista ds. nawożenia z firmy Timac Agro.

Stosowanie nawozów wapniowych ma na celu dostarczenie roślinom wapnia odżywczego oraz zredukowanie niekorzystnego wpływu kwasowości. Cebula nie toleruje kwaśnego środowiska, dlatego też optymalne pH w glebie powinno zawierać się w przedziale 6,5-7,5 dla gleb mineralnych oraz 5,5-6,5 dla upraw znajdujących się na glebach torfowych. Rola wapnia jest również bardzo ważna. Prawidłowe nawożenie tym pierwiastkiem przekłada się na jakość zebranych warzyw – przy niskiej zawartości tego pierwiastka oddychają one intensywniej i szybciej tracą turgor.

Zdaniem Łukasza Pyronia korzystnym rozwiązaniem umożliwiającym dobre odżywienie roślin wapniem i regulacji mikro pH, jest zastosowanie nawozu Physiomax 975 zawierającego wysoko reaktywny wapń mezocalc, w dawce 300-600 kg/ha. W zależności od potrzeb, dawka ta może być podzielona na dwie części, wiosenną i jesienną.

Mikroelementy w uprawie cebuli są wskazane w mniejszych ilościach. Niedobór manganu powoduje wolniejszy wzrost roślin oraz jaśniejsze zabarwienie i skręcanie się szczypioru. Brak molibdenu sprawia, że siewki cebuli stają się wiotkie, a końcówki szczypioru zamierają. Problemy z pobieraniem miedzi przez cebulę mogą być spowodowane suszą oraz intensywnym nawożeniem mineralnym, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia w wykształcaniu się oraz wybarwianiu łusek zewnętrznych. Natomiast niedostatek cynku objawia się karłowaceniem roślin, co ogranicza plon cebuli.

Skutecznym rozwiązaniem w uprawie cebuli służącym uzupełnianiu niedoborów mikroelementów może być zastosowanie uniwersalnego nawozu płynnego, który oprócz boru, molibdenu, manganu, miedzi, cynku i żelaza zawiera także makroelementy: azot, potas i fosfor, a także kompleks biostymulujący Seactiv z substancjami aktywnymi z alg morskich. Produkt ten można stosować podczas całego okresu wegetacji.

Jak podkreśla Łukasz Peroń - tylko odpowiednio dobrany program nawożenia pozwala uniknąć potencjalnych problemów w uprawie i uzyskać satysfakcjonujący plon cebuli.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM