Maksymalizuj efekty ochrony cz. I

Autor: Michał Gwara; www.sadyogrody.pl 11 sierpnia 2016 16:01

Maksymalizuj efekty ochrony cz. I fot.sadyogrody.pl

Abyśmy z uprawy drzew owocowych mogli osiągnąć satysfakcjonujący plon o odpowiedniej jakości, koniecznym jest wykonanie kilkudziesięciu oprysków. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ich skuteczność jest dobór preparatu i terminu zabiegu – jednak to nie wszystko. Nawet najlepiej dobrany środek zastosowany w optymalnym terminie wykaże ograniczoną skuteczność, gdy sam proces oprysku zostanie wykonany niepoprawnie.

Aby zmaksymalizować efekt pracy oraz kosztów ponoszonych na ochronę, konieczne jest właściwe ustawienie opryskiwacza. Poruszając się w pełni sezonu w rejonach produkcji sadowniczej nierzadko możemy zaobserwować sytuację, w której podczas oprysku ciecz robocza jest przedmuchiwana na sąsiedni, a nawet na dalsze rzędy drzew.

Mniej wiatru

Stosowanie zbyt wysokich wydatków wentylatora to wyższy koszt zabiegu (zużycie paliwa), ale także większe straty skutkujące wyższym poziomem skażenia środowiska. Przede wszystkim jednak skuteczność takiej ochrony jest silnie ograniczona: znaczna część preparatu zamiast pozostać na chronionych roślinach, osiada na murawie w międzyrzędziach.

Aby tego uniknąć, trzeba zmniejszyć wydatek powietrza przystawki wentylatorowej opryskiwacza lub zwiększyć prędkość przejazdu. Wydatek wentylatora regulujemy przez zmianę biegu przekładni przystawki, zmianę przełożenia WOM ciągnika (np. z 540E na 540) lub przez zmniejszenie obrotów silnika. Zdarzają się też sytuacje, kiedy wysokowydajny wentylator mimo niskich obrotów WOM i niskiego biegu przekładni nadal będzie przedmuchiwał ciecz roboczą – w takich sytuacjach nieunikniona będzie zmiana kąta położenia łopat wentylatora.

Równie ważnym czynnikiem współgrającym z wydatkiem wentylatora jest prędkość przejazdu. Z im większą prędkością wykonujemy zabieg, tym bardziej ograniczamy zasięg cieczy roboczej (przy niezmienionych obrotach wentylatora). Aby zmaksymalizować efekty wykonywanych zabiegów powinniśmy opryskiwać w taki sposób, aby strumień powietrza i kropelek cieczy roboczej penetrował całą koronę drzewa, ale nie był przedmuchiwany poza ich zasięg. Możemy to osiągnąć tylko przez odpowiednie dobranie prędkości przejazdu i wydatek wentylatora.

Dobry opryskiwacz

Niestety, podczas prób takiej regulacji często „wychodzą” problemy wynikające z samej konstrukcji opryskiwacza, a przede wszystkim z jego przystawki wentylatorowej. Przystawka marnej jakości, lub niewłaściwie dobrana do typu chronionych upraw uniemożliwi dopryskanie górnych części roślin bez przedmuchiwania cieczy na dole. Mimo iż wydaje się że nastąpił duży postęp w technologii opryskiwania, takie przystawki wciąż są szeroko oferowane i kupowane przez sadowników. Poza fatalnym rozkładem strumienia cieczy roboczej i generowaniem strat w ochronie, powodują one wyższe zużycie paliwa.

W takiej sytuacji – gdy ograniczenia przystawki nie pozwalają na dopryskanie całych roślin bez przedmuchiwania cieczy – pozostaje wymiana opryskiwacza na inny, lub wymiana samej przystawki, co jest zdecydowanie tańszą, a równie skuteczną opcją.

Prędkość przejazdu

Pracując z przystawką dobrej jakości możemy pozwolić sobie na zmniejszenie wydatku wentylatora na tyle, aby ciecz robocza dotarła do wszystkich części opryskiwanych roślin, jednak bez jej przedmuchiwania. Możemy jednak również zwiększyć prędkość przejazdu w trakcie zabiegu. Dzisiejsze drzewa sadzone w rozstawach 3,5 m i mniej między rzędami, o niewielkiej miąższości korony nie wymagają powolnych przejazdów do dobrej ich penetracji przez ciecz roboczą. Możemy więc z powodzeniem zwiększyć prędkość opryskiwania przy zachowaniu dobrych efektów zabiegu. Doświadczenia niektórych sadowników wskazują iż 3,5-metrowy sad można chronić z prędkościami powyżej 8 km/h bez spadku skuteczności ochrony. Sady o rozstawie 3,00 – 3,20 m są przez niektórych sadowników są opryskiwane z prędkościami powyżej 10 km/h przy pełnej skuteczności zabiegu.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM