Kwalifikacja PIORiN: Najwięcej wyprodukowano drzewek odmiany Idaredwww.sadyogrody.pl/PIORiN - 30 lipca 2018 15:14


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa opublikowała raport z kwalifikacji materiału szkółkarskiego z 2017 r.. Inspektorzy zakwalifikowali –10 152 655 szt. drzewek jabłoni.

Jak podaje PIORiN, w produkcji szkółkarskiej wciąż duży udział przypada odmianie Jonagold 587 255 szt., a następnie z tej grupy odmian m.in.: Wiltons Star 547 100 szt., Red Jonaprince Wilton`s 308 390 szt., Jonica 152 700 szt., Red Jonaprince 140 400 szt., Jonagold Decosta 107 550 szt., Jonagold Supra 40 100 szt.

Z opublikowanych danych wynika, że zakwalifikowano 940 260 szt. drzewek odmiany Idared; w przypadku odmiany Najdared 380 290 szt. i Idaredest 166 150 szt. drzewek.

Zakwalifikowano 702 810 szt. drzewek odmiany Szampion, 651 200 szt. Reno 2, 105 500 szt. Szampion Arno, 50 000 szt. odmiany Szampion Reno, oraz 37 400 szt. odmiany Sampion.

Natomiast z grupy jabłoni Gala zakwalifikowano drzewka odmian Gala w ilości 463 630 szt., Gala Must 322 550 szt., Zuzi Gala 164 100 szt., Brookfield Baigent 112 550 szt., Gala Selekt 79 430 szt., Gala Schniga SchniCo 65 000 szt., Natali Gala 63 500 szt., a także Galaval 29 000 szt. 

PIORiN podaje, że w 2017 r. zakwalifikowano 10 152 655 drzewek jabłoni; dla porównania w 2016 r. - 9 663 950 szt. Powierzchnia kwalifikowanych szkółek drzew owocowych wyniosła w sumie 360 ha  (193 producentów).