Kontrola jakości ŚOR - jakie są główne przyczyny nieprawidłowości?

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 23 listopada 2016 12:04

Kontrola jakości ŚOR - jakie są główne przyczyny nieprawidłowości? Nielegalne pochodzenie oraz fałszerstwa środków ochrony roślin, to główne przyczyny negatywnych zjawisk na rynku środków ochrony roślin w Polsce; Fot. Anna Kobus

W latach 2011-2015 Instytut Ochrony Roślin PIB Oddział Sośnicowice w ramach kontroli urzędowej przebadano ogółem 1596 próbek środków ochrony roślin. 53,9 proc. stanowiły herbicydy, 27,2 proc. fungicydy, a 11,8 proc. insektycydy. Jakie uzyskano wyniki – o tym poniżej - czytamy w Farmerze.

Zdecydowana większość gdyż 1332 próbek wykonano w ramach kontroli podstawowej, natomiast 264 w ramach kontroli interwencyjnej.

Wśród próbek objętych kontrolą podstawową, wydano 1284 atestów z orzeczeniem pozytywnym, potwierdzającym dobrą jakość badanego preparatu. 47 środków uzyskało atest negatywny i w 1 przypadku kontrola zakończyła się bez wydania żadnego orzeczenia (badanie jakości wykraczało poza kompetencje laboratorium).

Oznacza to, że wśród spontanicznych kontroli 3,7 proc. próbek wykazywała poważne nieprawidłowości stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o wycofaniu towaru z obrotu.

Zdecydowanie więcej nieprawidłowości wykazała kontrola dla próbek interwencyjnych (pochodzących w przypadku zgłoszonych skarg, reklamacji, toczących się postępowaniach administracyjnych, fałszerstw ś.o.r., dochodzeń policji i prokuratury itp.). W tym przypadku odsetek nieprawidłowości wyniósł aż 62,5 proc. całkowitej liczby próbek objętych tym rodzajem kontroli.

Przebadano w sumie 264 próbki z czego 75 uzyskało atest pozytywny, 165 negatywny, a w przypadku 24 próbek nie wydano orzeczenia.

Więcej na www.farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM