Kiedy nawozić dolistnie drzewka owocowe?

Autor: sadyogrody.pl 03 lutego 2015 09:13

Kiedy nawozić dolistnie drzewka owocowe? fot. shutterstock.com

Potrzeby pokarmowe roślin są znacznie większe niż możliwości ich pobrania przez nadziemne części roślin, dlatego nawożenie dolistne należy traktować jako uzupełnienie nawożenia doglebowego.

Ograniczona aktywność korzeni

Przy niedoborze lub nadmiarze wody w glebie, w warunkach stresu wodnego pobieranie wszystkich składników jest ograniczone. Dotyczy to szczególnie pierwiastków, które akumulują się w powierzchniowej warstwie gleby, najbardziej narażonej na przesuszenie. Na glebach o małej zawartości wody najczęściej dochodzi do niedożywienia roślin azotem. Zalanie korzeni wodą w sezonie wegetacyjnym powoduje w pierwszej kolejności pojawienie się objawów niedoboru żelaza i manganu, a następnie innych składników (azotu, fosforu i potasu).

Aktywność korzeni może być także ograniczona w wyniku ich podmarznięcia lub uszkodzenia przez gryzonie. W obu przypadkach drzewa wykazują niedobór większości pierwiastków, głównie makroskładników. Drzewa z uszkodzonym systemem korzeniowym powinny być zasilane dolistnie nawozami wieloskładnikowymi.

Przy występowaniu w glebie składnika w formie trudno przyswajalnej

Na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym większość mikroskładników występuje w formach trudno dostępnych dla roślin. Wysoki odczyn gleby może powodować, że magnez staje się trudno przyswajalny dla roślin, dlatego przy zasadowym lub obojętnym odczynie gleby nawożenie doglebowe tymi składnikami zazwyczaj nie daje dobrych rezultatów w przywracaniu równowagi jonowej w roślinie. W związku z tym należy używać nawozów dolistnych. Uwstecznianie składników w glebie może dotyczyć także fosforu i potasu. Na glebach zakwaszonych przyswajalność fosforu jest niewielka, co w wielu przypadkach uniemożliwia roślinom pobranie go w odpowiedniej ilości. W tym przypadku oprócz wapnowania gleby konieczne jest także dolistne zasilanie roślin fosforem.

Przy antagonizmie jonowym

Zjawisko to polega na ograniczeniu pobierania przez rośliny jednego składnika przez drugi. Największe znaczenie ma antagonizm między jonami potasu, a magnezu. Gdy stosunek zawartości przyswajalnego potasu do magnezu jest w glebie wysoki (>6), to pobieranie jonów magnezu przez rośliny jest utrudnione. Obniżenie tego stosunku można uzyskać przez zastosowanie wysokich dawek nawozów magnezowych lub wapna magnezowego. Przemieszczanie się magnezu nawozowego z powierzchni gleby do głównej masy korzeniowej roślin trwa rok, bądź nawet dłużej na glebach ciężkich, dlatego przy nadmiarze potasu w glebie należy zasilać drzewa magnezem pozakorzeniowo.

Przy ograniczonym przemieszczaniu się składnika w roślinie

W miejscach częściowych uszkodzeń pni, konarów i pędów może mieć miejsce ograniczony transport składników do nadziemnych części roślin. Im silniejsze uszkodzenia – tym bardziej utrudniony transport. Gdy uszkodzenia części szkieletowych nie są zbyt rozległe należy wykonać zabieg nawozami wieloskładnikowymi, począwszy od wiosny, w momencie pojawienia się pierwszych liści, a następnie co 10-14 dni.

Celem wzmocnienia pąków kwiatowych jesienią

Przy silnym owocowaniu pąków kwiatowych drzewa mogą nie mieć wystarczającej ilości składników pokarmowych, które gwarantują odpowiedni rozwój. Chodzi tu głównie o azot i bor, które odgrywają ważna rolę w rozwoju organów generatywnych. W IP nawożenie doglebowe azotem jesienią jest zabronione, a zastosowanie doglebowe boru w tym okresie powoduje, że trafia on do pąków zbyt późno lub w niewystarczającej ilości. Dlatego w roku obfitego plonowania drzew warto wzmacniać drzewa tymi składnikami pozakorzeniowo.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM