Japoński środek blokuje rozwój kolejnych pokoleń owocówki jabłkóweczki

Autor: www.sadyogrody.pl/mat. pras. Sumi Agro 09 maja 2017 11:26

Japoński środek blokuje rozwój kolejnych pokoleń owocówki jabłkóweczki Żerująca w owocu gąsienica owocówki jabłkóweczki/ fot. mat. pras. Sumi Agro

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny wzrost gospodarczego znaczenia szkodliwości owocówki jabłkóweczki. Warunki klimatyczne związane z jego ocieplaniem sprzyjają przyspieszeniu rozwoju szkodnika, szczególnie jego II pokolenia. Wskazuje to na tendencję do pojawienia się III pokolenia owocówki. Dlatego walka z tym szkodnikiem w sezonie wegetacyjnym wymaga wykonania wielu zabiegów chemicznych.

Zmiany klimatyczne, związane ze wzrostem temperatury, mogą silnie oddziaływać na fizjologię owadów, w tym szkodników oraz wpływać na zmiany zasięgu geograficznego gatunków.  Jako skutki globalnego ocieplenia atmosfery Ziemi w kontekście ich wpływu na gatunki będące szkodnikami roślin uprawnych należy wymienić, m. in.:

- wydłużenie sezonu wegetacyjnego
- zmiany terminu pojawiania się poszczególnych stadiów rozwojowych agrofagów;
- zwiększenie tempa ich rozwoju;
- skrócenie czasu trwania poszczególnych generacji, a tym samym zwiększanie liczby pokoleń w ciągu roku;
- zmniejszenie umieralności podczas zimowli, tym samym zwiększanie liczebności populacji w sezonie;
- zwiększanie ryzyka migracji szkodników, a tym samym zmianę ich geograficznego
rozmieszczenia

Ocieplenie klimatu jest przyczyną coraz częściej pojawiających się anomalii pogodowych, w tym gwałtownych burz, okresowych niedoborów opadów, upałów, ale też dużych spadów temperatury (szczególnie w rejonach, w których wcześniej takie zjawisko nie występowało). W takich warunkach coraz trudniej wyznaczyć optymalny termin zabiegu zwalczającego szkodniki roślin uprawnych, w tym owocówkę jabłkóweczkę.

Firma Sumi Agro Poland wprowadza na rynek produkt – Isomate CTT dostępny w formie zawieszki, czyli dyspensera w sposób regularny i nieprzerwany (przez około 6 miesięcy od momentu wywieszenia w sadzie) uwalnia feromon, który tworząc nad sadem tzw. „chmurę feromonową” wabi i dezorientuje poszukujące samic − samce szkodnika, u których popęd płciowy z czasem ulega zahamowaniu. Konsekwencją działania środka jest więc niedopuszczenie do kopulacji, a tym samym do rozwoju kolejnych pokoleń szkodnika.

Produkt zalecany jest do stosowania w sadach o regularnym kształcie i minimalnym areale 1−3 ha. Zawieszki należy równomiernie rozmieścić na całej powierzchni sadu, a w skrajnych rzędach oraz w tych częściach sadu, które narażone są na silniejsze naloty szkodnika zawieszać większą liczbę dyspenserów. Zawieszki powinno się umieścić w górnej części korony drzewa, najlepiej w cieniu. Dyspensery należy rozwiesić w sadzie przed lotem motyli lub na początku ich lotu, co zazwyczaj ma miejsce w połowie maja.

Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 500 dyspenserów/ha.

W trakcie całego sezonu wegetacyjnego należy prowadzić stały monitoring sadu w celu kontroli skuteczności działania środka. Brak odławianych osobników owocówki jabłkóweczki w pułapkach monitorujących, umieszczonych na chronionej plantacji świadczy o poprawnym działaniu środka. Jednocześnie zaleca się umieścić na terenie niechronionym pułapkę kontrolną w której należy się spodziewać odłowu motyli.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM