Jakie warunki fitosanitarne muszą spełnić sadownicy przy produkcji jabłek do Chin?

Autor: Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl 30 sierpnia 2016 10:15

Jakie warunki fitosanitarne muszą spełnić sadownicy przy produkcji jabłek do Chin? fot. shutterstock.com

Eksport polskich jabłek do Chin coraz bliżej. - Według Protokołu Chińskiego na rynek mogą być dostarczane wyłącznie owoce pochodzące z zarejestrowanych sadów lub pakowalni. Jabłka powinny być wolne od agrofagów kwarantannowych, istotnych z punktu widzenia Chin – mówiła Agnieszka Sahajdak, Dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Zagranicznej w GIORiN, podczas spotkania TRSK w Grupie Producenckiej Fruit Family w Sadkowie Szlacheckim koło Grójca.

- Negocjacje protokołu chińskiego rozpoczęły się w 2014 roku, w momencie wprowadzenia embarga przez tradycyjnego odbiorcę polskich jabłek, czyli Federację Rosyjską. 20 czerwca br. został podpisany Protokół i poznano częściowe wymagania fitosanitarne, które należy spełnić, aby jabłka wyprodukowane w polskich sadach zostały dopuszczone na chiński rynek –przypomniała Agnieszka Sahajdak.

- Protokół podpisano pod koniec czerwca, a w trakcie sezonu wegetacyjnego i wprowadzanie w tym momencie nowych zasad jest bardzo problematyczne – dodała.

Agnieszka Sahajdak zaznaczyła, że każdy zarejestrowany podmiot zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Protokole. Lista zarejestrowanych podmiotów (932 sady i 168 przechowalni) została przekazana w dniu 4 sierpnia 2016 r. do AQSIQ. Przed pierwszym sezonem eksportowym inspektorzy z PIORiN-u i AQSIQ dokonają wspólnie audytu losowo wybranych zarejestrowanych sadów i przechowalni. Zaproponowany termin przypada w trakcie zbiorów jabłek, czyli na 10-16 października br. W zależności od wyników audyt może być powtórzony w 2017 roku.

- W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia agrofagów kwarantannowych wyznaczonych przez stronę chińską, każdy zarejestrowany producent jabłek jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu zdrowotności upraw, pod kątem obecności tych organizmów oraz podejmowania zabiegów zwalczających, z zachowaniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin (IOR) lub Integrowanej Produkcji (IP) – powiedziała ekspertka.

Dodała, że obowiązkiem zarejestrowanych sadowników produkujących jabłka z przeznaczeniem na eksport do Chin jest zachowanie odpowiednich warunków fitosanitarnych w sadzie, poprzez usuwanie opadłych owoców, gałęzi, liści, a także niszczenie chwastów. Ponadto producenci owoców są zobowiązani do prowadzenia zapisów z monitorowania i zwalczania agrofagów.

- Jabłka kierowane do wysyłki muszą pochodzić ze sadów wolnych od owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella). W tym celu wskazany jest regularny i efektywny monitoring, a w razie konieczności zabiegi zwalczające. Obserwacje sadów powinny być prowadzone począwszy od okresu kwitnienia (wiosna) do czasu zbioru/pakowania owoców. W Protokole widnieje zapis o konieczności zastosowania minimum 5 pułapek na sad o pow. do 5 ha (1 pułapka na 1 ha sadu), które należy kontrolować raz w tygodniu i każdorazowo zapisywać wyniki – mówiła Agnieszka Sahajdak.

- Stwierdzenie obecności owocówki jabłkóweczki w zarejestrowanym sadzie dopuszcza eksport jabłek, lecz pod warunkiem podjęcia skutecznych i dozwolonych  zabiegów zwalczających tego szkodnika. Natomiast wykrycie przez AQSIQ żywych larw owocówki jabłkóweczki w przesyłce na chiński rynek może spowodować zawieszenie Protokołu, w zależności od danej sytuacji – dodała.

Ponadto owoce przeznaczone na chiński rynek muszą pochodzić z sadu, w którym prowadzono skuteczne zwalczanie mszyc i pluskwiaków ( Archips rosanus, Eriosoma lanigerum, Epidiaspis leperii, Hoplocampa testudinea,Rhopalosiphum insertum i Lepidosaphes ulmi) – jak zaznaczyła Sahajdak – zgodnie z zasadami IOR lub IP. W pakowalniach należy usuwać zainfekowane, bądź zdeformowane owoce. Istotne znaczenie ma oczyszczanie powierzchni owoców i kielichów wodą pod wysokim ciśnieniem lub podejmowanie innych skutecznych działań.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM