Jakie korzyści wynikają ze stosowania biostymulatorów?Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 01 grudnia 2016 11:36


Biostymulatory to związki, które nie dostarczają roślinom składników pokarmowych, ani nie usuwają czynnika stresowego. Jaki zatem jest sekret biostymulatorów? O korzyściach wynikających ze stosowania tej grupy preparatów mówił prof. dr hab. Dariusz Wrona z Samodzielnego Zakładu Sadownictwa SGGW, podczas konferencji „Sady i ogrody na Narodowym”.

Biostymulatory to związki pochodzenia naturalnego, które mają za zadanie wpływać na procesy życiowe roślin – jak mówił Prof. Wrona – pobudzać do życia. Jednakże należy pamiętać, że biostymulatory nie są środkami, które przywrócą do życia martwe komórki. Rośliny traktowane biostymulatorami mogą wykazywać mniejszą podatność na stresy wywołane przez niesprzyjające warunki (susza, przymrozki wiosenne, niedobór czy nadmiar wody), w rezultacie dając wyższy i lepszy jakościowo plon.

Jak mówił prof. Wrona, biostymulatory to związki, które nie dostarczają roślinom składników pokarmowych. Nie zmieniają również środowiska w którym rosną rośliny, a także bezpośrednio nie usuwają czynnika stresowego, ani nie zmieniają jego natężenia. Natomiast mogą stymulować pewne naturalne procesy biologiczne, aby roślina bardziej łagodnie przeszła przez dany stres, czyli w końcowym efekcie czynią stresy mniej szkodliwe dla roślin.

- Działanie biostymulatorów sprowadza się do podwyższenia poziomu naturalnie występującej u roślin odporności, bądź tolerancji na dany czynnik stresowy zwiększając ich „siły witalne”, które ułatwiają radzenie sobie w warunkach stresowych w danym sezonie wegetacyjnym. W warunkach bezstresowych lub zbliżonych do nich, preparaty z grupy biostymulatorów wpływają na lepsze wykorzystanie genetycznie uwarunkowanych możliwości roślin – zaznaczył prelegent.

Przy czym należy pamiętać, że wpływ biostymulatorów nie zawsze jest spektakularny i nie zawsze stabilny na przestrzeni lat, co oznacza, że stosując preparaty należące do tej grupy w danym sezonie nie zawsze uzyskamy pozytywny efekt. Jeśli wystąpią niekorzystne warunki biostymulatory mogą podwyższać odporność na niekorzystne warunki stresowe i w takich latach uzasadnione jest ich stosowanie.

Na różnice w efektywności działania biostymulatorów również mają wpływ czynniki genotypowe. Różne gatunki i odmiany mogą w różny sposób reagować na biostymulatory, podobnie jak to ma miejsce w przypadku zastosowania innych zabiegów w uprawach sadowniczych.

- Możliwości regeneracji roślin są bardzo duże. Każda roślina może samodzielnie przezwyciężać niekorzystne warunki dla wzrostu i rozwoju w ramach uruchamiania pewnych procesów metabolicznych. Jednakże jeśli w danym sezonie warunki są bardzo niesprzyjające to reakcja roślin jest często nie wystarczająca i trwa zbyt długo, co przekłada się na obniżenie wielkości i jakości plonu - mówił prof. Dariusz Wrona.