Jak reklamować środki ochrony roślin?

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORiN 31 maja 2015 12:12

Jak reklamować środki ochrony roślin? fot. Farmer.pl

Niewłaściwe czy niepełne informowanie o środkach ochrony roślin mogą mieć negatywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo osób stosujących te preparaty, jak i środowisko - przypomina Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Środki ochrony roślin, które nie uzyskały zezwolenia, nie są reklamowane. Każdej reklamie tych preparatów towarzyszą zdania: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu”. Słowa „środki ochrony roślin” mogą zostać zastąpione przez bardziej precyzyjne określenia rodzaju produktu, takie jak środek grzybobójczy, owadobójczy lub chwastobójczy.

Reklama środków ochrony roślin nie może zawierać informacji w formie tekstu lub w formie graficznej, które byłyby mylące w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, takich jak określenia „niskiego ryzyka”, „nietoksyczny” czy „nieszkodliwy”. Jedynie w przypadku środków ochrony roślin niskiego ryzyka dozwolone jest użycie w reklamie wyrażenia: „dozwolony jako środek ochrony roślin niskiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009”.

Ponadto w reklamach ś.o.r. nie przedstawia się wizualnie żadnych potencjalnie niebezpiecznych praktyk, tj. mieszanie lub stosowanie bez stosownej odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu.

Materiały reklamowe lub promocyjne powinny zwracać uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach. Zgodnie z wytyczną Komisji Europejskiej, aby spełnić powyższy wymóg prowadzący reklamę powinien umieścić w reklamie specjalną wzmiankę zwracającą uwagę na ostrzegawcze zwroty i piktogramy np.: „Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w przypadku stwierdzenia prowadzenia reklamy środków ochrony roślin z naruszeniem ww. zasad, przepisy ustawy o środkach ochrony roślin przewidują karę w postaci opłaty sankcyjnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM