Jak prawidłowo przechowywać środki ochrony roślin?

Autor: www.sadyogrody.pl 18 marca 2015 11:39

Jak prawidłowo przechowywać środki ochrony roślin? www.shutterstock.com

Środki ochrony roślin (ś.o.r) stanowią najbardziej szkodliwą grupę związków chemicznych. Nieprawidłowe ich przechowywanie może doprowadzić do poważnych zagrożeń - zarówno dla zwierząt, jak i środowiska.

Przy zakupie środków ochrony roślin należy zwrócić szczególną uwagę, aby  na opakowaniach była umieszczona czytelna etykieta (instrukcja) w języku polskim. Uszkodzone opakowania należy natychmiast zastąpić nowym, prawidłowo oznakowanym. Nie wolno kupować preparatów przeterminowanych.

Ś.o.r. zaliczane do grupy toksycznych i bardzo toksycznych dla człowieka mogą kupować jedynie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie ich stosowania oraz posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Takie zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.  

Podczas transportu należy zabezpieczyć środki ochrony roślin np. folią plastikową. Trzeba pamiętać, że folii lub pojemników, w których przewożono te preparaty, nie wolno wykorzystywać do innych celów. Dodatkowo nie powinno się przewozić ś.o.r. w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, zwierzętami oraz artykułami spożywczymi czy paszami.

Wskazane jest, aby środki chemiczne były przechowywane w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim. Magazyn ś.o.r. powinien być zaopatrzony w trwała informacje o jego przeznaczeniu i rodzaju składowanych preparatów. W pomieszczeniu powinna znajdować się utwardzona posadzka z nieprzepuszczalnego materiału, umożliwiająca szybkie i dokładne usunięcie preparatu w przypadku jego rozlania. Dodatkowo magazyn należy wyposażyć w wentylację mechaniczną uruchamianą z zewnątrz i wewnątrz wraz z blokadą drzwi czasie trwania przewietrzania pomieszczeń.

W magazynie trzeba wyodrębnić specjalne pomieszczenie na puste opakowania oraz na środki niepełnowartościowe (np. przeterminowane) i odpady, aż do momentu ich bezpiecznego zagospodarowania przez wyspecjalizowane służby.

W przypadku, gdy w gospodarstwie nie ma specjalnego magazynu, niewielkie ilości środków ochrony roślin mogą być przechowywane w oznakowanej skrzyni lub szafie (zamykanej na klucz) umieszczonej poza budynkami mieszkalnymi. Ś.o.r. nie wolno przechowywać wraz z żywnością, paszą dla zwierząt, nasionami oraz przedmiotami osobistego użytku i innymi materiałami łatwopalnymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM