Inteligentne nawożenie chronionym azotem pozwala uzyskać lepsze efekty plonotwórcze

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 23 września 2015 11:04

Inteligentne nawożenie chronionym azotem pozwala uzyskać lepsze efekty plonotwórcze Azot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem produkcji roślinnej/ fot. shutterstock.com

Azot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem produkcji roślinnej. Jest też głównym składnikiem ograniczającym wzrost roślin i produkcję żywności. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Niepruszewie pod Poznaniem dyskutowano o technologiach nawożenia chronionym azotem, które wpisują się w ogólne trendy efektywnego nawożenia upraw (są zgodne z kierunkami wytyczonymi przez Komisję Europejską).

Według prelegentów zaprezentowane nawozy pozwalają uzyskać lepsze efekty plonotwórcze i są bardziej zasobooszczędne. Ponadto w mniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne w porównaniu z tradycyjnymi nawozami. Azot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem produkcji roślinnej. Jest też głównym składnikiem ograniczającym wzrost roślin i produkcję żywności.

Nawożenie azotem jest zatem niezbędne. Pierwiastek ten jest bardzo ruchliwym składnikiem w glebie i podlega różnym procesom, które powodują jego straty. Zapotrzebowanie rośliny na azot jest bardzo duże. Niestety tradycyjne nawożenie jest mało efektywne, ponieważ dochodzi do znaczących strat azotu poprzez, m.in. ulatnianie w postaci amoniaku podczas transformacji z mocznika do NH4+, ulatnianie się w wyniku denitryfikacji z NO3- i wymywanie NO3-.

Straty azotu stosowanego z nawożeniem mogą wynosić od 30 do 50 proc., dlatego azot jest pierwiastkiem, który musi być stosowany co roku, najlepiej w dawkach dzielonych, bezpośrednio w tych fazach rozwojowych roślin, w których zostanie szybko pobrany i dobrze wykorzystany przez rośliny. Pierwiastek ten powinien być uzupełniany podczas wegetacji roślin, w przypadku jego niedoborów albo po okresach sprzyjających możliwościom jego wypłukania z gleby.

Podczas konferencji przedstawiono rozwiązanie poprawiające efektywność wykorzystania azotu, zarówno na poziomie jego dostępności w glebie, jak i wykorzystania azotu w roślinie w zakresie poprawy efektywności pobierania, jak i przemian tego składnika. Nowe rozwiązanie to N-Process - technologia do produkcji nawozów azotowych. Chroni ona azot i daje inne nowe możliwości w odżywianiu roślin – ogranicza straty azotu w trakcie transformacji z formy mocznikowej do amonowej, a więc wtedy kiedy jest on podatny na straty wynikające z ulatniania się amoniaku.

Azot podany roślinie w takiej formie jest w dużo mniejszym stopniu narażony na straty, a w większym stopniu przeznaczony do odżywiania roślin (podaż azotu dostosowana jest dodatkowo do potrzeb roślin). N-Process umożliwia stopniowe odżywianie roślin doskonale dostosowane do ich zmieniających się w czasie wegetacji potrzeb pokarmowych. Dodatkowo technologia ta zapewnia aktywną stymulację pobierania azotu przez korzeń, wspomaganie procesu redukcji azotu (przez wzrost aktywności reduktazy azotanowej), aktywację syntezy białek (efekt stymulacji metabolizmu azotu).

W wyniku prezentowanych badań potwierdzono, że technologia ta przyspiesza przemiany azotowe, poprawia bilans azotu w roślinie, ogranicza jego straty i zwiększa akumulację w plonie – korzystnie wpływa na metabolizm azotu. Ponadto pozwala dodatkowo w większym stopniu czerpać azot z rezerwuaru glebowego poprzez stymulację mineralizacji, pobudzanie życia biologicznego w glebie.

 Zaprezentowana technologia nawożenia jest niewątpliwie rozwiązaniem innowacyjnym, które z pewnością zmieni podejście producentów rolnych do nawożenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM