Hortico wypłaci 1,7 mln zł dywidendy swoim akcjonariuszom

Autor: www.sadyogrody.pl 29 czerwca 2015 08:45

Hortico SA, spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, wypłaci dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r.

27 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hortico podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014 rok, w której postanawia, że kwota 1 677 613,50 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) brutto na jedną akcję.

W I kw. 2015 r. spółka wypracowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 22,47 mln zł - były to tym samym najlepsze wyniki finansowe Hortico w całej jej historii. Prognozy finansowe na 2015 r. przewidują wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM