Forum Doradców: Ocena kondycji roślin po przymrozkach i aktualności w ochronie sadów

Autor: Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl 18 czerwca 2017 09:53

Początek tegorocznego sezonu okazał się bardzo trudny dla sadowników i producentów owoców jagodowych. Jednak przymrozki nie były jedynym problemem, o którym dyskutowano podczas Forum Doradców Sadowniczych 9 czerwca br. w Kozietułach w gospodarstwie Agnieszki i Dariusza Cieślaków.

Radosław Suchorzewski z firmy Bayer informował o nowościach w asortymencie środków ochrony roślin. Dwa fungicydy z "rodziny Luna" decyzją MRiRW uzyskały rozszerzenie zakresu stosowania. Obecnie preparat Luna Experience 400 SC dopuszczony jest do ochrony drzew owocowych, malin, winorośli, leszczyny i powszechnie uprawianych gatunków warzyw. Na podstawie zezwolenia z kwietnia fungicyd Luna Sensation 500 SC może być przeznaczony do ochrony truskawek i innych jagodowych – agrestu, aronii, borówki wysokiej, jagody kamczackiej, jeżyny, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej, białej oraz rokitnika. W znacznie szerszym zakresie od obecnego sezonu można stosować preparaty – Serenade ASO i Emulpar 940 EC.

Prof. dr hab. Barbara Łabanowska z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przekazała informacje, opracowane przy współpracy z mgr Wojciechem Piotrowskim, na temat aktualnego zagrożenia ze strony szkodników w sadach i jagodnikach. Prelegentka zaznaczyła, że tegoroczny początek sezonu, pod względem przebiegu pogody, nie sprzyjał wzmożonej obecności przędziorków. Warto jednak pamiętać o stałym monitoringu, a w sytuacji zagrożenia wskazany jest zabieg chemiczny. W sadach chronionych szpeciele nie stwarzają wielu problemów. Ich obecność należy kontrolować w przypadku nowych nasadzeń oraz importu materiału szkółkarskiego.

Lokalnie wciąż wiele trudność przysparzają zwójkówki liściowe. Wczesnowiosenny oprysk w fazie różowego pąka jabłoni jest jednym z najważniejszych zabiegów, podczas którego zostaje ograniczona liczebność gąsienic na dalszą część sezonu. W okresie letnim zwójkówki powinny być zwalczane z uwzględnieniem monitoringu (pułapki z feromonem). Prof. Łabanowska tłumaczyła, że należy mieć na uwadze obecność owocówki jabłkóweczki, w stosunku do której, w ostatnich latach odnotowuje się wzrost zagrożenia. Uszkodzenia powodowane przez owocówkę uwzględniane są przy eksporcie owoców, podobnie jak w przypadku zwójkówek. W rejonie Skierniewic (sady w Dąbrowicach i Prusach) lot owocówki rozpoczął się w połowie maja. Podczas masowego lotu motyli I i II pokolenia zabiegi zwalczające mogą być wykonywane w oparciu o preparaty, tj. Coragen 200 SC, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP i odpowiedniki, Dimilin 480 SC, Runner 240 SC, Steward/ Sakarb/ Rumo 30 WG. Natomiast w fazie rozwoju jaj "czarna główka" dozwolone są środki – Carpovirusine Super SC, Madex Max, Affirm 095 SG, Reldan 225 EC, Cyren 480 SC, Imidan 40 WG, Pyrinex M22 EC.

Wzrasta zagrożenie ze strony przeziernika i zwójki koróweczki. W obecnym sezonie zaobserwowano już pierwsze odłowy motyli. Liczebność przeziernika i zwójki koróweczki jest ograniczana podczas zabiegów chemicznych wykonywanych przeciwko owocówce jabłkóweczce czy zwójkówkom. Coraz większym problemem jest również bawełnica korówka. Zwalczanie kolonii mszyc należy wykonać odpowiednio wcześnie – przed kwitnieniem, a następnie bezpośrednio po kwitnieniu oraz w dalszej części sezonu, w miarę potrzeby. Obecność bawełnicy może być przyczyną dyskwalifikacji owoców przeznaczonych na eksport. W doświadczeniach prowadzonych przez ekspertów IO efektywność zastosowania preparatu Movento 100 SC sięgała 91,6 i 99,2 proc., po 1 i 2 tygodniach. W przypadku środka Teppeki 50 WG potwierdzono skuteczność rzędu 60,6 i 67,7 proc. (po 1 i 2 tygodniach). Efektywność preparatu Mospilan 20 SP początkowo wynosiła 85, 2 proc., lecz po 2 tygodniach była niższa – 49,2 proc. Wiosną do zwalczania bawełnicy można stosować środek Actara 25 WG.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM