Ekspert IO: Preparaty na bazie krzemu zwiększają produktywność truskawki

Autor: Krystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl 09 lutego 2016 16:17

Ekspert IO: Preparaty na bazie krzemu zwiększają produktywność truskawki Krzem korzystnie wpływa na plonowanie i jakość owoców truskawki/ fot. shutterstock.com

- Krzem nie jest uznawany za pierwiastek niezbędny dla wzrostu roślin uprawnych, a jedynie jako „dobroczynny”. Korzystnie wpływa na kondycję roślin, plonowanie oraz jakość owoców. Zwiększa wytrzymałość na czynniki stresowe, a także jest pomocny w ograniczaniu niektórych chorób i szkodników – mówił dr Jacek Filipczak z Instytutu Ogrodnictwa, podczas 7. Międzynarodowej Konferencji Nawożeniowej.

- Wszystkie składniki pokarmowe mogą by ć pobierane przez rośliny w przypadku, gdy są rozpuszczalne w wodzie i roztworze glebowym. Natomiast w przypadku krzemu tylko niektóre jego formy mogą być dla nich dostępne. Rośliny mogą pobrać krzem głównie w formie monomerów kwasu ortokrzemowego – powiedział dr Jacek Filipczak.

Dodał, że pobieranie krzemu przez rośliny zależy nie tylko od jego dostępnej formy w roztworze glebowym, ale także od niektórych zabiegów agrotechnicznych tj. wapnowanie. - Sam zabieg wapnowania bezpośrednio ogranicza dostępność krzemu dla roślin. Natomiast pośrednio wraz ze wzrostem odczynu gleby wzrasta ilość dostępnego krzemu dla roślin. Wysokie nawożenie azotowe, fosforowe, a także inne nawozy mineralne zawierające jony siarczanowe mogą również ograniczać dostępność krzemu dla roślin – oznajmił prelegent.

- Wpływ krzemu na rośliny jest większy im na rośliny oddziałują różnego rodzaju czynniki stresowe - zarówno abiotyczne, jak i biotyczne. Krzem wpływa pozytywnie na równowagę jonową , przez co ogranicza negatywny skutek toksyczności glinu, manganu, żelaza, cynku i kadmu, które mogą występować w glebach w podwyższonych ilościach – mówił dr Jacek Filipczak.

Zaznaczył, że pierwiastek ten w warunkach niedoboru wody ogranicza parowanie oraz negatywny skutek wysokiego zasolenia gleby na wzrost roślin uprawnych. – Rośliny, które są bardziej zaopatrzone w krzem mają większą tolerancję na niskie temperatury w okresie wczesno wiosennym. Krzem ogranicza także negatywne skutki stresów biotycznych, a mianowicie występowanie chorób i szkodników – dodał ekspert.

- Krzem w roślinach tworzy dwie bariery ochronne - zewnętrzną i wewnętrzną. Pierwsza z nich polega na tym, że jest on odkładany na powierzchni zewnętrznej organów, przez co ogranicza penetracje tkanek, a także żerowanie szkodników. Natomiast w przypadku bariery wewnętrznej pobierany przez rośliny krzem jest akumulowany w ścianach komórkowych, które stają się bardziej twarde i odporne na mechaniczne uszkodzenia, a także przerost grzybni chorób grzybowych – powiedział dr Filipczak.

Dodał, że pierwiastek ten wpływa również na fizjologiczną i metaboliczną aktywność roślin, a mianowicie w okresach niedoboru wody ogranicza transpiracje roślin, intensyfikuje fotosyntezę, przy niedostatecznej dostępności światła może również wzmacniać syntezę barwników fotosyntetycznych – zaznaczył prelegent.

Poinformował, że w Sadzie Doświadczalnym IO przeprowadzono doświadczenie, którego celem była ocena stosowania kilku związków krzemu na wzrost i plonowanie, a także jakość owoców truskawki deserowej. Obiektem doświadczalnym były dwie odmiany – ‘Elsanta’ i ‘Elkat’. Rośliny rosły na glebie lekkiej, słabo próchnicznej, lekko kwaśnej o średniej zawartości podstawowych składników pokarmowych.

- Spośród badanych związków krzemu stosowano kwas krzemowy, krzemian potasu i wapnia, a także wydzielono kontrolę bez nawożenia krzemowego. Wszystkie związki krzemu zastosowano doglebowo wiosną w dawce 90 kg/ha – dodał ekspert.

Według informacji dr Filipczaka kwas krzemowy, krzemian potasu i wapnia stosowane doglebowo wiosną istotnie zwiększyły plon owoców truskawki badanych odmian. - W warunkach prowadzonego doświadczenia nie stwierdzono istotnego wpływu badanych związków krzemu na cechy wzrostu roślin, a mianowicie na liczbę, długość i świeżą masę rozłogów, jak również na liczbę sadzonek rozłogowych. Nie stwierdzono również istotnych statystycznie różnić w zawartości chlorofilu w liściach – mówił.

Dodał, że zastosowane związki krzemu nie miały istotnego wpływu na średnią masę owocu, jędrność, zawartość ekstraktu w owocach, a także na zawartość krzemu w liściach. - Efektywność stosowania związków krzemu w ograniczaniu szarej pleśni na owocach zależała od odmiany truskawki, a także od formy chemicznej krzemu. Aplikacja kwasu krzemowego na odmianie ‘Elkat’ ograniczyła występowanie szarej pleśni na owocach – powiedział dr Filipczak.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM