DowDuPont zakończyły przegląd struktury portfela trzech planowanych spółek

Autor: www.sadyogrody.pl/ pr 13 września 2017 16:06

DowDuPont zakończyły przegląd struktury portfela trzech planowanych spółek fot. materiały prasowe

Spółka DowDuPont ogłosiła, że rada nadzorcza oraz zarząd zakończyły kompleksowy przegląd struktury portfela trzech planowanych niezależnych spółek. Przegląd przeprowadzony został przy pomocy niezależnych doradców. Rada jednogłośnie stwierdziła, że w świetle wiedzy uzyskanej od chwili ogłoszenia transakcji, dokonane zostaną pewne ukierunkowane modyfikacje w działach Materials Science oraz Specialty Products, które zwiększą przewagę konkurencyjną planowanych spółek.

Rada nadzorcza spółki DowDuPont zatwierdziła zmiany na podstawie dokładnego przeglądu przeprowadzonego przez jej członków, który obejmował zalecenia spółki McKinsey & Company; kompleksowej operacyjnej analizy biznesowej wykorzystującej wiedzę zgromadzoną podczas minionych 20 miesięcy przygotowań do połączenia; wkładu ze strony wielu interesariuszy, w tym zarówno inwestorów, jak doradców finansowych. W wyniku kompleksowej analizy spółka DowDuPont przeniesie poniższe jednostki z działu Materials Science do działu Specialty Products:

-        Dow Automotive Systems;

-        Dow Building Solutions;

-        Dow Water and Process Solutions;

-        Dow Pharma and Food Solutions;

-        Dow Microbial Control;

-        DuPont Performance Polymers;

Na podstawie prognoz na rok 2017 jednostki, które zostaną przeniesione do działu Specialty Products, będą odpowiadały za całkowitą sprzedaż netto o wartości ponad 8 miliardów dolarów oraz za zysk operacyjny EBITDA o wartości około 2,4 miliarda dolarów (w tym około 40% historycznego  zysku EBITDA spółki Dow Corning). 

- Rada nadzorcza DowDuPont pragnie zapewnić, że te ukierunkowane modyfikacje portfela są w pełni uzasadnione i przyniosą wszystkim interesariuszom długoterminowe korzyści – podkreślił Andrew Liveris, prezes rady nadzorczej spółki DowDuPont. – Modyfikacje te zaowocują wynikami określonymi w kompleksowej analizie, przeprowadzonej przez zarządy spółek Dow i DuPont w ciągu minionych miesięcy. Analiza skorzystała również na świeżym spojrzeniu niezależnych doradców zewnętrznych, w szczególności spółki McKinsey & Company – zaznaczył Liveris. – Fundamentem naszych działań była wiedza zgromadzona podczas postępu naszej integracji. Modyfikacje te mają również poparcie komitetu doradczego działu Materials Science, ponieważ lepiej dostosowują wybrane jednostki do branż rynku, którym służą przy zachowaniu atutów dotyczących integracji i innowacji w strategicznych łańcuchach wartości. W efekcie nasze działy Materials Science i Specialty Products będą w stanie trafniej przewidywać potrzeby klienta poprzez celową innowację i rozwój technologii, które przyniosą przyspieszony wzrost z szerszego pakietu produktów najwyższej jakości - zapewnia.

– Zmiany, które wprowadzamy zwiększą przewagę konkurencyjną i potencjał tworzenia wartości spółki DowDuPont oraz zapewnią planowanym spółkom najlepszy fundament dla wytwarzania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy – powiedział Ed Breen, dyrektor generalny DowDuPont. – Fakty wyraźnie potwierdziły logikę strategiczną tej konfiguracji portfela. Każda z planowanych spółek będzie miała mocniejszą pozycję konkurencyjną, rozwiązania konsumenckie o znacznej wartości dodanej oraz odmienną i atrakcyjną politykę inwestycyjną przy zmaksymalizowanych szansach na strategiczny wzrost i synergie. Mając wyraźny cel, każda z nich będzie służyć atrakcyjnym i rozwijającym się rynkom, inwestując w innowacje i przynosząc większe zyski akcjonariuszom - dodaje.

Spółka DowDuPont podtrzymuje swoje wcześniej ogłoszone plany osiągnięcia ekstrapolowanych synergii kosztowych o wartości około 3 miliardów dolarów oraz około 1 miliarda dolarów w synergiach wzrostowych.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM