Dobre przygotowanie gleby ma kluczowe znaczenie w sadach ekologicznych

Autor: www.sadyogrody.pl 12 kwietnia 2017 12:49

Dobre przygotowanie gleby ma kluczowe znaczenie w sadach ekologicznych fot. shutterstock.com

Dobre przygotowanie gleby jest kluczem do sukcesu w produkcji ekologicznej roślin sadowniczych. Jak osiągnąć wysoką jakość owoców w systemie upraw ekologicznych? O głównych założeniach dobrego przygotowania gleby pod plantacje mówił dr hab. Paweł Wójcik (prof. IO), podczas konferencji „Najnowsze trendy w europejskim sadownictwie – jak zarobić na ekologii”, towarzyszącej pierwszej edycji targów Green Days w Nadarzynie.

- Celem przygotowania gleby pod plantacje gatunków sadowniczych jest polepszenie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych oraz doprowadzenie odczynu gleby do wartości optymalnej. Trzeba wiedzieć, że poszczególne gatunki wymagają odpowiedniego odczynu gleby, np. borówka wysoka czy żurawina dobrze rosną na glebach silnie zakwaszonych. Większość roślin sadowniczych dobrze plonuje na glebach o odczynie lekko kwaśnym. Optymalne dla danego gatunku pH będzie warunkowało dobre pobieranie składników mineralnych, a w konsekwencji wzrost systemu korzeniowego i całej rośliny - mówił dr hab. Paweł Wójcik.

Dodał, że innym zamierzeniem jest zbilansowanie niezbędnych składników mineralnych w glebie. Jeden składnik mineralny występujący w dużej ilości w glebie blokuje drugi. Aby uniknąć tego zjawiska niezbędna jest analiza gleby i dopiero na podstawie jej wyników opracowywany jest odpowiedni program nawozowy.

Następnym celem przygotowania gleby pod nowe nasadzenia jest zwiększenie aktywności mikrobiologicznej. Poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości biomasy następuje lepszy rozwój systemu korzeniowego i polepszenie fizycznych właściwości gleby, zwłaszcza w dolnych partiach gleby. Ponadto przed założeniem sadu czy plantacji jagodowych zalecana jest uprawa roślin na nawozy zielone, które jednocześnie cechują się właściwościami sanitarnymi (gryka, owies, gorczyca biała, rzepik ozimy, facelia, rzodkiew oleista, łubin wąskolistny, aksamitka rozpierzchła), a więc ograniczają występowanie niektórych patogenów glebowych oraz chwastów.

Prof. IO zaznaczył, że pod uprawy powadzone w systemie ekologicznym powinniśmy wybierać gleby żyzne. Najbardziej cennym stanowiskiem są gleby typu brunatnego, a drugim typem gleby, który niewątpliwie może być polecany w warunkach Polski 'pod ekologię' jest gleba typu płowego. - Gleby brunatne dominują na obrzeżach północy, zachodu i południa kraju. Strona wschodnia jest pozbawiona gleb brunatnych. Natomiast gleby płowe dominują w pasie między Białymstokiem, Poznaniem a Rzeszowem - dodał.

Pod nasadzenia ekologiczne (w zależnosci od wyników analizy gleby) rozpiętość w wielkości dawek fosforu i otasu jest bardzo zróżnicowana - 0-300 kg/ha P2O5 i 0-300 K2O kg/ha. Nawozy fosforowe stosowane w ekologii bazują na mączce fosforytowej, natomiast asortyment nawozów potasowych jest wiekszy - siarczan potasu, surowa sól potasowa, kainit (zarejestrowane na liście nawozów dopuszczonych do ekologicznej uprawy roślin IUNG).

Z kolei strategia nawożenia magnezem jest uzależniona od odczynu gleby. - W przypadku gleb o optymalnym odczynie dla uprawianego gatunku, a jednocześnie niskiej zawartości magnezu to wówczas stosowany jest kizeryt w dawce 60-120 kg/ha. Tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie 300 kg wapna magnezowego. Dla gleb zbyt silne zakwaszonych oraz zawierających małe ilości magnezu zalecane jest wapno magnezowe, w dawkach wynikających z potrzeb wapnowania. Największy udział gleb silnie zakwaszonych wynoszący 60 -80 proc. występuje w województwie podlaskim, mazowieckim, łódzkim i podkarpackim. Natomiast najlepsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim i opolskim, gdzie udział gleb silne zakwaszonych wynosi 20-40 proc. - zaznaczył dr hab. Paweł Wójcik.

Dawki wapna wahają się od 1 tony aż do 6 ton przeliczeniowego tlenku wapnia na ha, w zależności od kategorii agronomicznej gleby i wyjściowego odczynu.W uprawach prowadzonych w systemie ekologicznym nie można stosować wapna tlenkowego i wodorotlenkowego, a jedynie węglany wapnia - zmielone skały wapienne, kredę i wapno defekacyjne. W przypadku stosowania kredy o reaktywności powyżej 90 proc., dawki CaO należy zmniejszyć o 20 proc.

Prelegent przypomniał, że nawożenie organiczne polepsza strukturę gleby. Nawozy organiczne dostarczają składniki pokarmowe (nie tak raptownie jak w przypadku nawozów mineralnych), ale ten efekt rozkłada się 2-4 lata. Poprzez nawożenie organiczne dochodzi do zwiększenia aktywności mikrobiologicznej gleby - dzięki dostarczeniu dużej ilości biomasy rozwijają się mikroorganizmy stymulujące rozwój systemu korzeniowego roślin uprawnych. - Nawozy naturalne stosujemy w maksymalnej dawce 170 kg azotu na ha, w okresie od 1 marca do 30 listopada. Nawozy naturalne płynne nie mogą być stosowane na gleby bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc. - powiedział dr hab. Paweł Wójcik.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM