Coraz więcej rolników docenia znaczenie zrównoważonego rolnictwa

Autor: Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl 30 maja 2017 10:32

26 maja br. w Warszawie firma Bayer zorganizowała spotkanie, podczas którego omówiono wyniki badania na temat odpowiedzialnych praktyk w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Raport został zrealizowany w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo”. Z przedstawionych danych wynika, że coraz więcej rolników (62 proc.) docenia zrównoważone rolnictwo, a połowa jest przekonana, że jego znaczenie będzie rosło.

Na zlecenie firmy Bayer instytut badawczy Kleffmann Group przygotował ekspertyzę dotyczącą praktyk odpowiedzialnego rolnictwa. Podczas konferencji dr Michał Krysiak z Bayer CropScience zaznaczył, że pierwsza edycja badania została przeprowadzona w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo” na przełomie roku 2014/15. Po dwóch latach podjęto decyzję o powtórzeniu badania, w celu porównania i określenia zmian, które zaszły w podejściu rolników i sadowników w zakresie zrównoważonego rolnictwa.

Dr Michał Gazdecki z instytutu badawczego Kleffmann Group przedstawiając wyniki raportu podkreślił, że zrównoważone rolnictwo jest pojęciem dobrze znanym wśród badanych respondentów (zetknęło się z nim 83 proc.). Rolnicy postrzegają zrównoważone rolnictwo głównie przez pryzmat kwestii agrotechnicznych, pomijając niemal całkowicie zagadnienia społeczne i ekonomiczne.

Blisko 62 proc. badanych rolników dostrzega wysokie znaczenie rolnictwa zrównoważonego. Ponadto w najbliższych latach będzie ono odgrywać coraz istotniejszą rolę –  takiego zdania jest połowa ankietowanych. Największe nadzieje w rozwoju zrównoważonego rolnictwa pokładają respondenci z centralnych i wschodnich terenów kraju (52 proc.).

Dr Michał Gazdecki z Kleffmann Group dodał, że zrównoważone rolnictwo utożsamiane jest przede wszystkim z odpowiednim zmianowaniem. Badani respondenci przyznają, że trudno jest uzyskać wysokie plony bez zmianowania. Pod pojęciem "zrównoważone rolnictwo" wskazywali również racjonalne nawożenie, bezpieczną produkcję, ochronę środowiska naturalnego, zrównoważoną ochronę roślin czy dbanie o stan gleby. Ponadto 87 proc. rolników deklaruje, że analizuje zasobność gleby. Badaniu najczęściej podlegają takie parametry jak: odczyn gleby (100 proc.), zasobność w pierwiastki przyswajalne - potas (91 proc.), fosfor (88 proc.), magnez (73 proc.).

W badaniu uwzględniono również coraz częściej sygnalizowany problem odporności agrofagów na stosowane środki ochrony roślin. Sadownicy najczęściej wskazują trudności ze zwalczaniem parcha jabłoni, mszyc oraz mączniaka. Przeciwdziałają temu zjawisku poprzez stosowanie różnych substancji czynnych czy przemienne użycie preparatów chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

- Rolnicy deklarują iż postępują zgodnie ze wskazanymi zaleceniami stosowania środków ochrony roślin co oznacza, że docierają do nich informacje na ten temat. W stosunku do poprzedniego pomiaru zaobserwowany został wzrost świadomości zasad właściwego postępowania ze środkami ochrony roślin –  podał w podsumowaniu przedstawiciel Kleffmann Group. Zużyte opakowania są najczęściej zwracane w miejscu zakupu – średnio 80 proc. wskazań.

Zdaniem Matthew Frosta, szefa działu Bayer CropScience na Polskę i Kraje Bałtyckie, uzyskane wyniki są optymistyczne, gdyż pokazują, że 8 na 10 rolników zna pojęcie "rolnictwa zrównoważonego". Joerg Rehbein, dyrektor na obszar Europy Centralnej i Wschodniej zaznaczył, że zrównoważone rolnictwo jest przyszłością, co  potwierdzają wyniki omawianego badania. Dodał, że połowa respondentów wskazuje iż w najbliższych latach znaczenie zrównoważonego rolnictwa będzie wzrastać.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM