Choroby przechowalnicze marchwi – jak ograniczyć straty?

Autor: Krystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl 26 października 2015 09:28

Choroby przechowalnicze marchwi – jak ograniczyć straty? Choroby przechowalnicze przyczyniają się do strat w trakcie składowania korzeni/ fot. shutterstock.com

Choroby przechowalnicze mogą przyczynić się do znacznych strat w trakcie składowania marchwi. Objawy chorobowe uwidaczniają się na porażonych roślinach podczas uprawy w polu, natomiast zgnilizny rozwijają się na korzeniach w okresie przechowywania. W jaki sposób chronić uprawy?

Sprawcą alternariozy korzeni marchwi są grzyby Alternaria dauci i A. radicina. Na skutek porażenia w górnej części korzeni pojawiają się wklęsłe brunatnoczarne plamy. Taka marchew traci wartość handlową – nie nadaje się do sprzedaży. Największa szkodliwość alternariozy przypada na okres poprzedzający zbiór korzeni.

W miarę zagrożenia od połowy lata można rozpocząć ochronę chemiczną stosując preparaty o działaniu kontaktowo-wgłębnym, np. Switch 62,5 WG, bądź wgłębno-układowym, m.in. Amistar 250 SC, Mirador 250 SC. Na rynku dostępne są również – Amistar Opti 480 SC, Scorpion 325 SC, Nativo 75 WG, jak również Signum 33 WG.

Rizoktoniozę korzeni marchwi wywołują patogeny - Rhizoctonia carotae i Helicobasidium purpureum. W początkowym stadium choroby na korzeniach widoczne są niewielkie zagłębienia pokryte białą grzybnią. Następnie zagłębienia te powiększają się, a na powierzchni żółtej grzybni widoczne są brązowo-czarne sklerocja.

Porażone korzenie nie stanowią plonu handlowego. W ochronie marchwi zaleca się preparat Rovral Aquaflo 500 SC. Ponadto należy unikać wahań temperatury podczas przechowania korzeni.

Symptomy zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia sclerotiorum) widoczne są w postaci obfitego białego nalotu na korzeniach marchwi. Choroba ta największe straty powoduje w okresie przechowania korzeni. W ochronie chemicznej na miejscu stałym można stosować preparaty – Nativo 75 WG, lub Switch 62,5 WG, Rovral Aquaflo 500 SC.

Dodatkowo ryzyko wystąpienia tej choroby obniża regularne zwalczanie chwastów. Po zbiorze należy szybko schłodzić korzenie marchwi, a w przechowalni utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność powietrza. Pomieszczenia do przechowywania trzeba czyścić i dezynfekować, oraz kontrolować parametry w trakcie składowania korzeni.

Często występującą w początkowym okresie przechowywania chorobą jest szara pleśń. Porażone korzenie pokryte są szarym nalotem (grzybnia) z czarnymi sklerocjami. Infekcji najczęściej ulegają wierzchołkowe części korzeni. Marchew z objawami uszkodzeń mechanicznych w większym stopniu jest porażana przez grzyb B. cinerea.

Chorobie tej może towarzyszyć mokre gnicie bakteryjne korzeni. Do przechowania należy przeznaczać jedynie zdrową marchew, bez uszkodzeń. Istotną rolę odgrywa utrzymywanie optymalnej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach w trakcie przechowywania. W ochronie przed szarą pleśnią można zastosować, m.in. Switch 62,5 WG.

Zakażenie mokrą zgnilizną korzeniowych może nastąpić podczas transportu, czy także składowania mokrych, uszkodzonych korzeni. Sprawca choroby, czyli bakteria Petrobacterium carotovorum subsp. Carotovorum powoduje masowe, mokre gnicie korzeni, któremu towarzyszy typowy dla zgnilizny zapach. 

Aby ograniczyć występowanie wyżej wymienionych chorób w trakcie przechowywania należy prowadzić skuteczną ochronę marchwi już w polu. Warto wysiewać zdrowe, zaprawione nasiona. Na stanowiskach na których wystąpiły wcześniej zgnilizny korzeni nie powinno się uprawiać marchwi, przez okres 2-3 lat.

Wskazane jest, aby zbiór marchwi kierowanej do przechowywania przeprowadzać  w warunkach suchej i słonecznej pogody. Ponadto ważnym czynnikiem jest utrzymywanie higieny w miejscach składowania korzeni marchwi. Pomieszczenia do składowania powinno być czyste, przed złożeniem warzyw należy je zdezynfekować.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM