Choroby papryki w uprawach pod osłonami

Autor: www.sadyogrody.pl 23 stycznia 2017 12:18

Choroby papryki w uprawach pod osłonami fot. shutterstock.com

- W przeciwieństwie do pomidorów, na rynku praktycznie brak jest odmian papryki odpornej na najważniejsze patogeny atakujące części nadziemne, jak również pochodzenia odglebowego. Spośród chorób powodowanych przez patogeny odglebowe najgroźniejsza jest wertycylioza, antraknoza korzeni oraz zgnilizna podstawy pędów papryki. Nadziemne części roślin atakuje szara pleśń i zgnilizna twardzikowa – powiedział prof. dr hab. Czesław Ślusarski z IO, podczas konferencji zorganizowanej na TSW 2017.

Poważnym zagrożeniem dla papryki uprawianej pod osłonami jest wertycylioza powodująca więdnięcie roślin. Pierwszym objawem choroby jest utrata turgoru w najmłodszych liściach. Polifagiczny grzyb Verticillium dahliae zakaża glebę do znacznej głębokości i jest trudny do zwalczenia. Jak mówił prof. Ślusarski, przy silnym zakażeniu gleby porażenie roślin może przekraczać 50 proc. W poszczególnych latach termin pojawiania się wertycyliozy uwarunkowany jest przebiegiem pogody w maju i czerwcu.

Narastającym problemem w uprawie papryki pod osłonami jest fytoftoroza (zgnilizna podstawy pędów papryki). Sprawcą tej choroby jest grzybopodobny organizm Phytophthora capsici. Patogen poraża wszystkie części rośliny (liście, łodygi, owoce i korzenie), ale największe straty powoduje porażenie podstawy łodygi, co prowadzi do zamierania roślin. Chorobie sprzyja duża wilgotność podłoża i powietrza oraz wysoka temperatura (24-29 st. C).

Dość powszechna w uprawach pod osłonami jest również ryzoktonioza. Grzyb R. solani atakuje młode rośliny wkrótce po posadzeniu, powodując zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi oraz gnicie korzeni. Choroba ta stanowi zagrożenie w warunkach zawyżonej wilgotności gleby i chłodnej pogody. Pospolitą chorobą papryki jest antraknoza korzeni (Colletotrichum coccodes). - Wystąpienie tej choroby powoduje istotną redukcję plonu. Często o rozmiarach zniszczenia systemu korzeniowego producenci dowiadują się w trakcie likwidacji uprawy – mówił prelegent.

Jakie są możliwości ochrony papryki przed chorobami odglebowymi?

Prof. Ślusarski zaznaczył, że na rynku brak jest odmian papryki odpornej na wertycyliozę. Istnieją nieliczne odmiany papryki o średniej odporności lub tolerancyjne na fytoftorozę, np. Aristotle, Paladin, Rodrigo, Solario. - Oferowane dla papryki podkładki wykazują rożny poziom odporności na poszczególne patogeny wywołujące choroby odglebowe, takie jak fytoftoroza, wertycylioza, czy ryzoktonioza. Jednak wyniki oceny odporności podkładek nie zawsze są jednoznaczne i powtarzalne – dodał.

Prelegent jako przykład podał podkładkę Snooker, która pod względem odporności na P. capsici – raz podawana jest jako wrażliwa, a niekiedy jako umiarkowanie odporna. Podkładkami odznaczającymi się wysoką lub częściową odpornością na P. capsici są, np. Rocal, Robusto, Brutus, Terrano. Dwie pierwsze są również opisywane jako odporne na wertycyliozę. Skutecznym sposobem ograniczenia szkodliwości chorób pochodzenia odglebowego jest odkażanie gleby fumigantami, najlepiej w połączeniu z traktowaniem rozsady przed sadzeniem środkami biologicznymi zawierającymi grzyby rodzaju Trichoderma.

Z chorób atakujących nadziemne organy rośliny prof. Ślusarski zwrócił uwagę na szarą pleśń oraz zgniliznę twardzikową, które stanowią największe zagrożenie w nieogrzewanych tunelach foliowych, gdzie mikroklimat sprzyja ich rozwojowi (wysoka wilgotność powietrza i duże wahania temperatury). – Producenci, którzy utrzymują wilgotność powietrza w granicach 75-80 proc., nie mają większego problemu z szarą pleśnią. W przypadku zgnilizny twardzikowej należy nie dopuścić do przedostania się sklerocjów do gleby. Istotne znaczenie w ograniczaniu choroby ma wczesne usuwanie porażonych roślin lub ich części, a także dokładne sprzątanie resztek roślinnych po zakończeniu uprawy. Należy również pamiętać o chemicznym odkażaniu gleby jesienią oraz stosowaniu (na kilka tygodni przed sadzeniem rozsady) biopreparatu zawierającego antagonistyczny grzyb Coniothyrium minitans.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM