Choroby grzybowe coraz większym zagrożeniem dla borówki wysokiej

Autor: Krystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl 04 kwietnia 2016 12:10

Choroby grzybowe coraz większym zagrożeniem dla borówki wysokiej Valdensinia heterodoxa/ fot. de.wikipedia.org

- Corocznie na krzewach borówki wysokiej obserwowane są nowe patogeny, a w szczególności grzyby, które przyczyniają się do uszkodzeń pędów, liści czy owoców – mówił mgr Wojciech Kukuła, z SGGW w Warszawie, podczas 59. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych.

- Najczęściej występującą chorobą na plantacjach borówki wysokiej jest szara pleśń (Botrytis cinerea). Objawy porażenia można zaobserwować na zaschniętych wierzchołkach młodych pędów borówki, które tworzą tzw. pastorał. Z kolei na kwiatach, zawiązkach owoców i liściach widoczne są nekrotyczne, a w dalszym stadium choroby - brunatne plamy. Porażone jagody często ulegają dalszej zgniliźnie w obiektach przechowalniczych. Podatne odmiany borówki to na szarą pleśń to ‘Patriot’, ‘Bluegold’ i ‘Bluecrop’ – powiedział mgr Kukuła.

- Kolejnym zagrożeniem na plantacjach borówki jest antraknoza. Choroba ta powodowana jest przez grzyby z rodzaju Colletrotrichum, które porażają pędy, kwiaty, liście oraz szypułki i owoce. Porażone owoce szybko ulegają zgniliźnie na krzewach lub przedwcześnie opadają na ziemię. Odmiany wykazujące dużą podatność na szarą pleśń to ‘Herbert’, ‘Jersey’, ‘Nelson’. Antraknoza jest drugą pod względem częstotliwości i szkodliwości chorobą borówki wysokiej – mówił prelegent.

- Zgorzel pędów borówki wysokiej (Godronia cassandrae) jest najczęściej identyfikowany na jednorocznych lub dwuletnich pędach. Symptomy tej choroby pojawiają się w postaci elipsoidalnych, ciemnobrązowych plam z czerwono-purpurową obwódką. W dalszym etapie choroby, kora zmienionych chorobowo miejscach staje się srebrzystoszara i ulega pęknięciom. Rany zgorzelowe mogą obejmować całą powierzchnię pędów, co prowadzi do ich zamierania – oznajmił mgr Kukuła. Dodał, że do odmian podatnych zalicza się ‘Jersey’, ‘Blucrop’, ‘Spartan’.

Według eksperta, plamistość liści borówki wysokiej po raz pierwszy w Polsce stwierdzono w 2011 roku. Sprawcą tej choroby jest grzyb Valdensinia heterodoxa Peyronel, który w naszym kraju powszechnie występuje na roślinach dziko rosnących, głownie na owocach jagody czarnej czy też borówki brusznicy w lasach w sąsiedztwie upraw borówki wysokiej. Patogen ten stanowi również zagrożenie dla samej borówki wysokiej, co zostało potwierdzone – zaznaczył.

Dodał, że objawy tej choroby można zaobserwować na liściach, w postaci nekrotycznych, jasno lub ciemno brązowych plam, z charakterystyczną ciemnopurpurową obwódką. – Szkodliwość tej choroby polega na ograniczeniu powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych, co w wyniku intensywnego porażenia skutkuje osłabieniem wzrostu roślin oraz przedwczesnym opadaniem liści, a tym samym redukcją plonu – mówił mgr Kukuła.

W ochronie przeciwko szarej pleśni i antraknozie dostępne są preparaty, m.in. Switch 62,5 WG, Rovral Aquaflo 500 SC, Signum 33 WG, czy środek biologiczny - Polyversum WP. Aby zminimalizować zagrożenie wystąpienia wyżej wymienionych chorób niezbędne są również zabiegi agrotechniczne, takie jak wycinanie porażonych pędów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM