Borówka i truskawka: problemy w ochronie przed chorobami

Autor: www.sadyogrody.pl 17 kwietnia 2018 08:22

Borówka i truskawka: problemy w ochronie przed chorobami fot. pixabay.com

Spośród upraw jagodowych do najbardziej opłacalnych zaliczamy truskawkę, maliny i borówkę wysoką. Producenci poszukują nowych odmian, które sprostałyby wymaganiom rynku. Intensywny obrót materiałem szkółkarskim niesie za sobą ryzyko pojawienia się patogenów, które dotychczas nie występowały na plantacjach lub nie sprawiały większego zagrożenia.

Mgr Anna Poniatowska z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, podczas 60. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych (6-7 marca 2018 r.), omówiła problemy z pojawianiem się nowych chorób na plantacjach jagodowych, a także przedstawiła możliwości ograniczenia ich występowania.

W ostatnich latach na plantacjach borówki wysokiej pojawił się problem zamierania pędów, powodowany przez grzyby z rodzaju Botryosphaeria, głównie B.dothidea i b. corticis. Choroba ujawnia się początkowo w postaci czerwono brunatnych drobnych nekroz na pędach, które z czasem stają się wypukłe i stożkowate (przypominając strupy). Na podatnych odmianach objawy przybierają postać spękanych zrakowaceń, natomiast na mniej podatnych odmianach pozostają niewielkie lekkie wybrzuszone i ograniczone do epidermy nekrozy. Grzyb przerasta do wnętrza pędu powodując przebarwianie się drewna, co można zaobserwować na jego przekroju. Przy silnym porażeniu dochodzi do drobnienia i przedwczesnego opadania liści. W celu zapobiegania występowania zgorzeli najważniejszą rolę odgrywa zdrowotność materiału szkółkarskiego. Nie bez znaczenia jest także unikanie wszelkich uszkodzeń mechanicznych (przez zranienia wnikania patogen do roślin), minimalizacja czynników stresowych, stosowanie racjonalnego nawożenia, nawadniania oraz ochrona przed przymrozkami.

W celu ograniczenia źródła infekcji ważne jest wycinanie i niszczenie porażonych pędów, a nawet usuwanie całych silnie porażonych roślin. Podatność borówki na tę chorobę – odmiana Duke jest silnie podatna, natomiast z przeprowadzonych obserwacji wynika, że mniej podatną odmianą jest Nelson. Obecnie brak jest środków zarejestrowanych do zwalczania tej choroby.

Co roku obserwujemy również wzrost nasilenia raka bakteryjnego (inaczej bakteryjnej zgorzeli) borówki wysokiej, powodowanej przez bakterie z rodzajów Pseudomonas. Objawy choroby występują przede wszystkim na liściach w postaci drobnych, nekrotycznych plam, a niekiedy na pędach w postaci ciemno brązowych lub czarnych przebarwień. Symptomy porażenia dotychczas obserwowano na odmianach Nelson, Toro, Elliot, Duke, Chandler. Przypuszcza się, że szkodliwość choroby może być większa na młodszych plantacjach, gdzie przy silnym porażeniu liści może dojść też do znacznego zahamowania wzrostu roślin. W ochronie borówki przed rakiem bakteryjnym najważniejszą rolę odgrywa profilaktyka, czyli zakup zdrowego materiału szkółkarskiego, który powinien pochodzić z certyfikowanych szkółek. W celu ograniczenia źródła infekcji ważne jest wycinanie silnie porażonych pędów. Obecnie brak jest środków zarejestrowanych do walki z tą chorobą.

Na młodych plantacjach borówki wystąpił problem guzowatości pędów – choroby powodowanej przez tumorogenne bakterie kompleksu Agrobacterium /Rhizobium, w tym głownie przez gatunek A.rubi. Guzy pojawiają się wiosną lub wczesnym latem, u podstawy pędów w postaci gąbczastych narośli, które z czasem czernieją i rozpadają się. Bardzo często guzy zajmują znaczną część pędu w postaci pojedynczych zgrubień lub szerokiego, okalającego pęd pierścienia. Z doniesień producentów wynika, że w niektórych przypadkach liczba porażonych roślin sięgała 90-100 proc., co skutkowało całkowitą likwidacją plantacji. W ochronie borówki przed guzowatością najważniejszą rolę odgrywa profilaktyka. Patogen może być wprowadzany wraz z materiałem szkółkarskim, który początkowo nie wykazuje żadnych objawów choroby.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM