2015 rok przyniesie zmiany w Integrowanej Produkcji

Autor: Agnieszka Kotwica / sadyogrody 09 stycznia 2015 11:03

2015 rok przyniesie zmiany w Integrowanej Produkcji fot. shutterstock.com

Nowy rok, nowy PROW, nowe wytyczne. Jakie i jak wpłyną one na producentów rolnych oraz Integrowaną Produkcję?

W nadchodzącym 2015 roku czeka nas kilka zmian w zakresie Integrowanej Produkcji. Dotychczas, od 2004 roku kontrola oraz certyfikacja Integrowanej Produkcji znajdowały się w kompetencjach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. To PIORiN zajmował się certyfikacją gospodarstw zgłaszanych do systemu Integrowanej Produkcji, a producenci by uzyskać certyfikat IP, musieli zgłosić się do Wojewódzkiego Inspektoratu.

W jednym z działań nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziane są dopłaty dla Integrowanej Produkcji w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych". Jednym z poddziałań jest "Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości", które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości, między innymi Integrowanej Produkcji.

- Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości jest związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku - czytamy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dostępnym na stronie MRiRW.

Ponadto pomoc ma formę refundacji, w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości (dotychczas - 5 lat), a kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości, roczna składka za udział w tym systemie i wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu.

Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013 i może wynosić do 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.

Kryteria wyboru uwzględniają w szczególności wielkość powierzchni gruntów, na których wnioskodawca prowadzi wysokojakościową produkcję. Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże obciążenie finansowe.

W nadchodzącym roku dla producentów rolnych w Integrowanej Produkcji nastąpią istotne zmiany: odnośnie podmiotów certyfikujących, gospodarstwa wyrażającego chęć przystąpienia do systemu IP oraz zmiany w zakresie zwrotu kosztów certyfikacji. Jak wpłynie to na Integrowaną Produkcję pokaże nadchodzący rok.

Dotąd producent mógł przystąpić do systemu IP, gdy złożył do końca grudnia wniosek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji, prowadził produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk IP, w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz gdy wszystkie zabiegi były dokumentowane w Notatniku Integrowanej Produkcji.

Poświadczeniem stosowania Integrowanej Produkcji był certyfikat, wydawany przez Wojewódzkiego Inspektora, na wniosek producenta roślin oraz znak Integrowanej Produkcji wraz z numerem producenta.

Od 2004 do 2013 roku zaobserwowano znaczny wzrost wydawanych certyfikatów IP. W 2013 roku było ich ponad trzykrotnie więcej w porównaniu do roku 2004 (2013 rok – 2898, 2004 rok - 811).  Liczba zgłoszonych gospodarstw do systemu IP w latach 2004-2013 wynosiła 24 289, choć nie wszystkie z nich zakwalifikowały się do otrzymania certyfikatu, gdyż ponad 8000 z nich go nie otrzymało (według danych PIORiNu).

Dotychczas producenci przystępujący do systemu Integrowanej Produkcji mogli ubiegać się o zwrot kosztów kontroli i certyfikacji z programu "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", składając wniosek o wypłatę płatności do ARiMR.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM